Bazı tarımsal ürünlerin ihracatında gerektiğinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dönemsel düzenlemeler yapmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı Dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı

Tarım ürünlerinin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkisine ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğ kapsamında Domates ihracatı yasağı da kalkmış oldu.

Söz konusu Tebliğ ile şu ürünler için yetki verilmişti: