Şimdi ondan sonra, yine o sureden Cenab-ı Hak aksiyonun bir sırrını haber veriyor. Aksiyonu anlamayan bile anladığı kadarıyla aksiyona ve aksiyon ruhuna bağlanacak olursa, sahte mümini yener. Buyurun, kafirler bile birbirinin yardımcılarıdır, eğer siz bunu yapamazsanız yeryüzünde büyük bir fesat olur, olmuştur. Tevbe suresinde: Ey müminler, işte iman vecdinin kaybolmaya başladığı karşı ondan çok evvel ezelin ezelindeki hitabı: Ey müminler size ne oldu ki Allah yolunda elbirliğiyle savaşın denilince ağırlaşıp yere mıhlandınız! İçinizden tefsiri geldiği gibi gelsin. Bence makbul olan bu. O kadar güzel ki bunun vecdi, zevki... Yine aynı sure, “El birliğiyle çıkmazsanız, Allah sizi pek acıklı bir akıbete uğratır, yerinize sizden başka bir kavmi getirir, siz ona hiçbir şeyle zarar eriştiremezsiniz.

Niye muhafak olamıyoruz Allah Allah diyoruz da? İşte bundan muhafak olamıyoruz. Allah buyurduğu için sebebini. Çünkü biz anlıyoruz ki; Allah der demez Allah'ın bütün himayesi bizdedir ve yerimizde, böyle İslam'ın bütün ruhunu boşaltmış olduğumuz halde ciğerimizden geleceklerdir bize ensemizden tutup en güzel iftar sofralarına oturacaklardır.

Gene aynı süreden; “Allah onların hallerini çirkin gördü de kendilerinin korkaklıkları ve tembellikleri yüzünden evlerinde alıkoydu. Onlara oturun oturanlarla beraber denildi.” Yalnız aksiyon çalıyor, bakın dikkat ediyor musunuz meale? “Oturun oturanlarla beraber denildi.”

Necip Fazıl - İmân ve Aksiyon