Mevlüt Koç: İyi bir Salih Mirzabeyoğlu yorumcusu olmayı çok isterdim. Bu fikriyatın anlaşılabilmesine bir katkım olsun diye. Hani Hegel yorumcusu, Marks yorumcusu vardır ya, ben de iyi bir Salih Mirzabeyoğlu yorumcusu olmak isterdim, çünkü buna büyük bir ihtiyaç var. Fikir, belli yapısal formlar içinde topluma sirayet eder, yayılır. Onun için de maddi taşıyıcılar lazım. Sen resme meraklıysan resimle bunu taşıman lazım. Herkes meşrebi, mizacı ne ise o hususiyetiyle tebarüz ederek bunu yayması lazım. Ama maddi taşıyıcılar olmadığı zaman fikrin yayılmasında da sıkıntı doğuyor. Bir başka yönü de şu: İlahi olan bir şeyi ancak kendileri öyle olanlar anlar.