Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin kurucularından olan Zindani, Türkiye'de sürgünde yaşıyordu.

Abdulmecid Zindani kimdir?

Şeyh Abdulmecid Zindânî, 1942 yılında Yemen'in İbb şehrinin el-Zehebi köyünde doğdu. İlk eğitimini el-Küttâb'ta aldı, daha sonra Aden'e taşınarak resmî eğitimini burada tamamladı.

ABD: Hamas savaşçılarının yüzde 70'i hayatta ve savaşıyor ABD: Hamas savaşçılarının yüzde 70'i hayatta ve savaşıyor

Daha sonra eğitimine Mısır'da devam eden Zindânî, El-Ezher Üniversitesi'nden İslâmî ilimler diploması aldı. Ayrıca Eczacılık Fakültesi'ne girdi ve orada iki yıl okudu. Dönemin büyük âlimlerinin ders halkalarına katılan Zindânî, şeriat ilmine olan ilgisi nedeniyle oradan ayrıldı.

Mısır'da bulunduğu süre boyunca Müslüman Kardeşler ile temasları oldu ve bu temaslar onun Mısırlı yetkililer tarafından tutuklanmasına, üniversiteden atılmasına ve ülkeden ayrılmasına yol açtı.

Zindânî bunun üzerine Mısır'ı terk ederek 1966'da Yemen'in Aden şehrine, bir yıl sonra ise Suudi Arabistan'a yerleşti. 1980'li yıllarda Afganistan'daki savaşa gönüllü olarak katıldı.

1990'da Kuzey ve Güney Zindânî, daha sonra Müslüman Kardeşler'in Yemen kolu sayılacak olan Islah Partisi'ni kurdu.

1993'teki meclis seçimlerinde 3., 1997 ve 2003'te meclis seçimlerinde ise 2. sırada yer alan Islah Partisi, üç seçimin ardından muhalefette kaldı. 2003'ten sonra Yemen'de meclis seçimleri bir daha gerçekleştirilemedi.

Şeyh Zindânî, Filistin direnişinin önde gelen destekçilerinden biriydi.

Terörizmi ve sivillerin öldürülmesini sesli bir şekilde eleştirmekteydi. Sovyetlere karşı “Afgan cihadı”na katılan ve kendisi gibi Yemen kökenli olan Usame bin Ladin ile bağlantılı olduğu iddia edilen Şeyh Zindânî, ABD tarafından terörizmi desteklemekle suçlandı. ABD, Zindânî hakkında 2004'te "terör yaptırımı" kararı aldı.

2014'te İran destekli Hûsîlerin Yemen'in başkentini ele geçirmesi üzerine, meşru hükümete karşı yaptığı darbeyi reddederek buradan ayrıldı.

Bilahare Suudi Arabistan'a yerleşen Zindânî, burada Müslüman Kardeşler karşıtı kampanya kapsamında kısıtlamalara maruz kaldı ve ev hapsine alındı.

Kasım 2020'de Suudi Arabistan, Zindânî'nin ev hapsine son vererek Türkiye'ye geçmesine müsaade etti. Yaklaşık 4 yıl Türkiye'de bulunan Zindânî, 22 Nisan 2024 günü, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Prof. Dr. Abdülmecid Zindânî, İslâm dünyasında Kur’ân- ı Kerîm’deki bilimsel gerçekler üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınmaktaydı. 

İlmî çalışmaları

Şeyh Zindânî, Suudi Arabistan’da, Kur'ân-ı Kerîm'deki ve Hz. Peygamber’in hadislerindeki ilmî mucizeleri araştıran Kur'ân ve Sünnet'teki Bilimsel Mucizeler Uluslararası Komisyonu’nu kurdu. Bu alanda önemli çalışmalar yaparak, başta uluslararası üne sahip şahsiyetler olmak üzere birçok insanın İslâm’a girmesine vesile oldu.

Aralarında Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkelerin de bulunduğu 57 ülkeden on binlerce âlim ve düşünürü bünyesinde barındıran Dünya Müslüman Âlimler Birliği'ne, 1995'te istifa edene kadar genel sekreter olarak başkanlık etti.
Abdülmecid Zindânî 1993'te Sanaa'da, daha sonra Yemen’de ilmî ve bilimsel çalışmalar yapmasıyla ün kazanacak olan İman Üniversitesi'ni kurdu.

Yıllar süren araştırmaları neticesinde Zindânî, 2008'de İman Üniversitesi'nde AIDS'in tedavi yolunun keşfedildiğini açıkladı.

Zindânî, İslam dünyasında takdir gören ve dünya dillerine çevrilen, dinî ve bilimsel alanlarda çok sayıda kitap ve makaleye imza attı. Onun Türkçeye de çevrilen “Tevhid” kitabı, akıcı ve bilimsel üslubundan dolayı büyük övgüler aldı.

Şeyhin Türkçeye çevrilen kitapları arasında; Tevhid, İman, Kur’ân ve Sünnet Işığında Embriyoloji, Orucun Hüküm ve Hikmetleri, Kur’ân Mucizesi, Hz. Muhammed’in Mucizeleri ve Risaletinin Delilleri, İmana Doğru, Kur’ânda İlmî Mucizeler eserleri yer almaktadır.