Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını gösteriyor. Bu hız Türkiye’de son dönemde belirgin bir düşüş içinde. 

Euronews'in haberine göre Avrupa’da son 20 senede toplam doğurganlık hızının en çok düştüğü ülke Türkiye oldu. 

En yüksek Fransa’da

Ülkelerin resmi verilerine göre 2021 yılında Avrupa’da toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 1,84 ile Fransa. AB ortalaması 1,53. Türkiye ise 1,7 ortalama ile 37 ülke içinde sekizinci sırada yer alıyor.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülkeler ise Malta (1,13), İspanya (1,19) ve İtalya (1,25).

Çağımız buhranı derinleştikçe her türlü illet bünyeyi sarıyor Çağımız buhranı derinleştikçe her türlü illet bünyeyi sarıyor

Doğurganlık hızı Hollanda’da 1,62; İngiltere’de 1,61 ve Almanya’da 1,58.

Son 20 senede Avrupa’da toplam doğurganlık hızı nasıl değişti?

AB’de yüzde 7 artış yaşandı. 2001’de 1,43 olan oran 2021’de 1,53’e çıktı. Türkiye’de aynı dönemde yüzde 29 düşüş yaşandı. 2001’de 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2021’de 1,7’ye kadar geriledi.

Danimarka, İngiltere ve Fransa’da yüzde 1-3 arasında düşüş oldu. En büyük artış ise yüzde 59 ile Çekya ve yüzde 43 ile Romanya’da yaşandı.

Veriler Türkiye’de kadınların Avrupa’ya göre daha erken yaşta anne olduklarını gösteriyor. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı 2021 yılında Türkiye’de 26,7 yaş oldu. AB ortalaması ise 29,7 yaş. Türkiye bu alanda 36 ülke içinde sondan üçüncü sırada.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu ülke 31,6 yaş ile İtalya ve İspanya. Bu sayı Yunanistan’da 31, Almanya’da 30,1 ve Fransa’da 29,1. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu ülkleer ise 26,5 ile Bulgaristan ve 26,6 ile Türkiye, Arnavutluk.