Avrupa’nın savaşa hazırlığı silah baronlarını ihya ediyor Avrupa’nın savaşa hazırlığı silah baronlarını ihya ediyor

Saksonya-Anhalt eyaletinin İçişleri Bakanı Tamara Zieschang yayınladığı kararnamede, uygulamanın 1 Aralık’tan itibaren geçerli olduğunu açıkladı.

İsrail devletinin var olma hakkının Almanya’nın devlet politikası olduğu belirtilen kararnamede, “Alman vatandaşlığına geçmek için İsrail'in var olma hakkını kabullenmek gerekir" deniliyor.

Bu nedenle de başvuru sahiplerinin vatandaşlığa kabulden önce “İsrail devletinin varlığına yönelik her türlü eylem ve çabayı kınadıklarını” yazılı olarak teyit etmeleri isteniyor.

Kararnamede, vatandaşlığa başvuranların “antisemitik tutum belirtisi olup olmadığına” dikkat edilmesi ve özgür demokratik temel düzene karşı faaliyetlerde bulunması, antisemitik suçlar işlemiş olması ya da İsrail'in var olma hakkının inkarı halinde vatandaşlığa kabul edilmeyeceği de belirtiliyor.

Saksonya-Anhalt eyaletinin aldığı bu karar, ülke çapında yankıya neden olurken, başka eyaletlerin de benzer uygulamalara geçeceği konuşuluyor. Ayrıca Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığa olanak tanıyan yasa tasarısı da, bu bağlamda vatandaşlığa geçişi engelleyen bazı kısıtlamalar öngörüyor.

2024 yazında yasalaşması beklenen tasarıda, Alman vatandaşlığının kazanılmasının İsrail'in var olma hakkına bağlılığa ve vatandaşlığa başvuran kişinin İsrail devletinin varlığına karşı herhangi bir tavır koymadığına dair bir beyana bağlı olmasını öngörüyor.

Tasarıya göre, “Başvuru sahibinin antisemitik bir tutum sergilediğine dair deliller” söz konusuysa, vatandaşlığa kabulü söz konusu olamayacak.

Kaynak: Amerika'nın Sesi