Selam ile…

Dünya, her cephesiyle iflasın ve büyük çöküşün eşiğine gelirken, Batı dünyası kendisini korumak ve düze çıkmak adına kendilerince yeni hesaplar peşinde. Bu şeytanî hesaplara mukabil çöküşü bir türlü durduramıyor, insanın meselelerine cevap verecek bir çıkış yolu bulamıyorlar. Dünya bu ahval üzere sürüklenirken bizde ise sürekli sunî teneffüslerle hayata döndürülen Batıcı Kemalist rejim mevcudiyetini devam ettiriyor. Anadolu insanına tamamen yabancı olan rejimin, siyasî ve iktisadî tesirlerinden ziyade Müslüman milleti düşürdüğü halet-i ruhiye, artık yerine Mutlak’a dayalı insan ve devlet modeli inşa edilmeden kurtuluş olmadığı gerçeğini kör göze parmak misali dayatıyor.

Bu ayki sayımız için ABD’yi Afganistan’da hezimete uğratarak Afganistan İslâm Emirliği’ni kuran Taliban’ın sözcüsü Zebihullah Mücahid ile bir röportaj yaptık. Mücahid de bu röportajda yukarıda bahsettiğimiz ihtiyacın sadece Anadolu Müslümanları değil, tüm Müslümanlar için zarurî olduğunu belirtti.

Biz de bu mevzuyu kapağımıza taşıdık ve “Tam İhtiyacımız Olan Şey: İslami Devlet Modeli -Şekli ve Ruhuyla-” manşetini attık.

24. sayımızı inceleyin! 24. sayımızı inceleyin!

Ömer Emre Akcebe, “Dünya Başyücelik Devletini Bekliyor” başlıklı yazısında İslam âleminin ihtiyacı olan Büyük Doğu-İbda’nın yeni insan ve yeni nizam teklifinin gerekliliğini anlatıyor.

Çakal Carlos’un geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yazılarından pasajları sizler için derledik.

İbrahim Tatlı, “İran Örneğinin Öğrettiği: Bozuk İtikadla Şeriat Olmaz” başlıklı yazısında İran’da yaşanan ayaklanmaların düşünülenin aksine toplumun İslâm düşmanlığından değil, İran’ın sapık itikadından kaynaklandığını ifade ediyor.

Abdulkerim Kiracı, “Thierry Hentsch’in Bir Eseri: Hayali Doğu” isimli eserini tahlil ediyor.

Nuri Kahraman, “Akıncı Ruhlu Bir Derviş: Bir Neslin Nedim Hocası” başlıklı yazısında geçtiğimiz ay Rahmet-i Rahman’a kavuşan Nedim Urhan Hoca’yı anlatıyor. Kahraman ayrıca, birçok öğrencisinin Nedim Hoca’nın vefatının ardından onun hakkında söylediklerine de yer veriyor.

Kazım Albay, “Melikşah Sezen’in ‘İmam Maturidi’ Eserine Dair” başlıklı yazısında 2022 yılının Eylül ayında yayınlanan eseri mütalaa ediyor.

Hattat Levent Karaduman ile hat sanatı üzerine bir röportaj yaptık. Levent Karaduman, “Sanatın Desteğe İhtiyacı Yok, İnsanların Sanatın Desteğine İhtiyacı Var” diyor.

Oğuz Can Şahin, Kore asıllı Alman “Filozof Byang Chul Han ile Hayali Röportaj” yapıyor.

M. Taha İnci, “19. Yüzyılda Osmanlı” başlıklı yazısında o yüzyılda yaşanan yeniçeri isyanlarını, devrin padişahlarını ve memleketin musikideki vaziyetini ele alıyor.

Hasan Hüseyin Akdağ, “Modern Mimari veyahut Hristiyanlığın Mimarisi” başlıklı yazısında Le Corbusier özelinde modern mimariyi tenkit edip bunun Hristiyanlığın mimarisi olduğunu ifade ediyor.

Amine Betül Kavin, “Güçlü Kadın” başlıklı yazısında cemiyetimizde ve dünyada kadınlıktan çıkan kadının vahim vaziyetini gözler önüne seriyor.

Esad Müftüzade, “Bir Sosyalistin Kaleminden Hazreti Peygamber (SAV)” başlıklı yazısında, cahili olduğu mevzuda hududu aşan bir sosyalistin Peygamber (SAV) hakkındaki kitabını tenkit ediyor.

Abdulkadir Aslan, “İslam ile Yeniden Hayat Bulan Yapılar” başlıklı yazısının beşinci bölümünde kiliseden camiye çevrilen yapıları işlemeye devam ediyor.

Psikolog Muharrem Aksan ile günümüz toplumsal yapısının ve düzeninin çocuklarda ortaya çıkardığı sorunlar üzerine bir röportaj yaptık.

Zeynel Abidin Danalıoğlu, “Penceremden” başlıklı bir hikâye kaleme aldı.

Muharrem Çetin, “Doğu ile Batı Medresesi Üzerine Tahliller” başlıklı yazısında doğu ve batı medreselerinin ve öğrencilerin arasındaki farkları ele alıyor ve bazı sorunlara çözüm tekliflerinde bulunuyor.

Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle...

Dergimize online satış sitemiz www.aylıkbaran.com'dan, seçkin kitapçılardan yahut abone olarak ulaşabilirsiniz!