Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang Cuma günü Pakistan Dışişleri Bakanı Asad Macid Han ile Beijing'de biraraya gelmiş olarak Çin'in Pakistan ile dostane işbirliğini ilerleteceğini ve derinleştireceğini söylemiş oldu.

Çin ile Pakistan arasındaki sağlam dostluğun dönemin ve değişen internasyonal düzenin testinden geçtiğini kaydeden Qin, Çin'in, temel çıkarlarını ilgilendiren mevzularda Pakistan'ın kendisine verdiği kuvvetli desteği takdir ettiğini söylemiş oldu.

Qin, "Çin, iki ülke liderlerinin vardığı fikir birliğini uygulamak, şaşmaz bir şekilde dostane işbirliğini ilerletmek, derinleştirmek ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşasında ve çok yönlü ikili işbirliğinin geliştirilmesinde daha fazla ilerleme sağlamak için Pakistan ile çalışmaya hazırdır" dedi.

Macid, Pakistan'ın Çin ile ilişkilerini en mühim ikili ilişki olarak gördüğünü ve tek Çin politikasını kararlılıkla izlediğini söylemiş oldu.

Macid, Pakistan'ın çeşitli alanlarda Çin ile işbirliğini daha da derinleştirmeye, internasyonal ve bölgesel meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye ve Pakistan ile Çin arasındaki stratejik işbirlikçi ortaklığını iyi ve fena günde devamlı olarak pekiştirmeye istekli bulunduğunu söylemiş oldu.