Hagee, sık sık alkışlarla kesilen vaazında şunları söyledi:

“Sadece tek bir çözüm var: İsrail bugün, yarın ve sonsuza kadar…

ABD’nin Gazze’ye kurduğu “işgal limanı” tamamlandı ABD’nin Gazze’ye kurduğu “işgal limanı” tamamlandı

İsrail, Tanrı’nın seçilmiş topluluğudur. Kıyamete yakın Tanrı, ne Washington’a, ne Berlin’e inecek. Tanrı Kudüs’e inecek.”

Tanrı İsrail karşıtlarının evini yerle bir edecek. İsrail Amerika’nın Ortadoğu’daki tek doğru dostudur.

İsrail Tanrı’nın göz bebeğidir, İsrail Tanrı için eşsizdir.

Tanrı İsrail’e verdiği güvenceyi yıkmamıştır. İncil’deki İsrail ile alakalaı kısımlara dikkat edin.

Yahudiler seçilmiş insanlardır.

İsrail’e ne yaparsanız Tanrı da size onu yapacak. İsrail’e yardımı keserseniz Tanrı da Amerika’ya yardımı kesecek.

Mesih geldiğinde ne Washington’a, ne Berlin’e inecek. Kudüs’e gelecek ve orada sonsuz barışı sağlayacak.”

Hagee'nin konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

Tek devletli bir çözüm var. Bugün İsrail, yarın İsrail, sonsuza kadar İsrail. Uluslararası deniz taşımacılığını tehdit eden tüm İran donanma gemilerini batırmalıyız. Eğer söylediklerimi tam olarak anlamadıysanız, size Teksas diliyle anlatmama izin verin: Amerika kollarını sıvamalı ve İsrail'e yaptıklarından dolayı Tahran'ın canına okumalıdır. Matta 25'e göre Tanrı'nın Yahudi karşıtı tüm ulusların temizleyeceği bir gün geliyor. İsrail, Amerika'nın Orta Doğu'daki tek gerçek dostudur. İsrail Tanrı'nın gözbebeğidir. İsrail Tanrı için eşsizdir. 1 Tarihler 17 şöyle der: "Her Şeye Gücü Yeten Tanrı, halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın yaptın." Şu kelimeyi dinleyin, sonsuza dek. Sen, Rab, halkın İsrail'i sonsuza dek senin yaptın. Sonsuza dek şu an demektir. Bundan bir milyon yıl sonrası demektir. Tanrı antlaşmayı bozmaz ve İsrail'le olan antlaşmasını da kesinlikle bozmamıştır. Kutsal Kitap'ta İsrail'in belirgin özelliklerini düşünün. Mısır'dan Çıkış 19. bölümde Tanrı İsrail'e şu vaatlerde bulunur: "Tanrı Musa'ya Yahudi halkını bilgilendirmesini söyler: Bir krallık, bir kâhin ve kutsal bir ulus olacaksınız." Tanrı'nın bu sözleri söylediği başka bir ulus yoktur. Yahudi halkı seçilmiştir. El üstünde tutulurlar. Onlar Tanrı'nın gözbebeğidir. Onlar bir antlaşma halkıdır ve Tanrı Yahudi halkıyla yaptığı bu antlaşmayı asla bozmamıştır. Asla bozmadı. Amerika, senin İsrail'e yaptığını Tanrı da bize yapacaktır. İsrail'i desteklemeyi bıraktığımız gün, Tanrı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni kutsamayı bıraktığı gün olacaktır. Kutsal Kitap şöyle der: Ben, Tanrı, adım sonsuza dek orada kalsın diye Yeruşalim'i seçtim. Kral Davut Mezmurlar 132'de şöyle der: "Rab Siyon'u(Kudüs) seçti. Yerleşmek için orayı seçti. Basit bir ifade, Tanrı Yeruşalim'de yaşıyor. Yerleşim yeri. Orada yaşar. Mesih geldiğinde, Washington'a gelmeyecek. Berlin'e gelmeyecek. Birleşmiş Milletler'e de gelmeyecek. Doğruca Kudüs şehrine gidecek. Zeytin Dağı'na ayak basacak ve ebedi barış krallığını kuracak. Amin.