BM Genel Sekreteri Guterres: Atlantik aşırı köle ticaretinin mirası bugün dahi hortlamaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'nda "Uluslararası Atlantik Aşırı Köle Ticareti Kurbanlarını Anma Günü" kapsamında düzenlenen anma oturumunda konuştu.

Kölelik teşebbüsünün 400 yıldan fazla sürdüğünü ve milyonlarca Afrikalı çocuk, kadın ve erkeğin kaçırılarak zorla anavatanlarından koparıldığını hatırlatan Guterres, "Radikalleşmiş köle ticaretinin tarihi, bir acı, suç, şiddet ve sömürü tarihidir. Korkunç büyüklükte adaletsizliğin tarihidir." değerlendirmesini yaptı.

Antonio Guterres, sömürgecileri zenginleştiren köle ticaretinin Afrika Kıtası'nı büyük tahribata uğrattığını, kıtanın yüzyıllar boyunca gelişimini engellediğini anlattı.

Köle ticaretinin canilik ve barbarlık olduğunu vurgulayan Guterres, "Kölelik insanlığın en karanlık sayfasıdır." dedi.

Bu korkunç suça karşı ayaklananların ise cesaretin tarihini yazdığını belirten Guterres, şöyle konuştu:

"Ancak, atlantik aşırı köle ticaretinin mirası bugün dahi hortlamaya devam ediyor. Bugünün sosyo-ekonomik eşitsizliğiyle sömürgeci dönem arasında doğrudan bağlantı bulunuyor. Köleliğin yaraları hala gelir, varlık, sağlık, eğitim ve fırsat alanlarındaki eşitsizliklerde açık bir şekilde görülüyor. Aynı zamanda, insanlık dışı köle ticaretini meşrulaştırmak için kullanılan ırkçı söylemi, beyaz üstünlüğünü savunanların artarak süren nefret ve ırkçı söylemlerinde görüyoruz."

Guterres, Afrika kökenli kişilerin hayatlarının hala kölelik döneminin etkisinde kaldığını, bu kişilerin hem nesilden nesile aktarılan travmalarla hem de bugün dışlanma, marjinalleştirme ve fanatiklikle mücadele ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Hepimiz köleliğin mirası olan ırkçılıkla savaşmalıyız. Elimizdeki en güçlü silah ise eğitim." dedi.

Kölelik tarihinin öğretilmesiyle insanlığın en korkunç dürtülerine karşı korunabilineceğini kaydeden Guterres, sözlerini, "Yüzyıllar boyunca bu korkunç ticaretin sürmesine izin veren inanışları da öğrenerek günümüzde boy gösteren ırkçılıkla mücadele edebiliriz." diye tamamladı.

25 Mart "Uluslararası Atlantik Aşırı Köle Ticareti Kurbanlarını Anma Günü" olarak anılıyor.