İBDA Mimarisinin en temel vasfı bir dünya görüşü oluşu ile “İslâmiyetin emir subaylığı” olan Büyük Doğu fikriyatına bağlılığıdır. Bundan dolayı İBDA, yürüyen Büyük Doğu’dur. Öyle ki Büyük Doğu ve İBDA birbirine müvazi-denk iki kanattır.