Son zamanlarda uluslararası arenada yaşanan dört önemli gelişme, İsrail'in köşeye sıkıştırılmasına ve dünyaya hep gösterdiği sahte maskesinin düşmesine yol açacak gibi görünüyor.

İlk gelişme, ABD ve dünya genelindeki üniversite öğrencilerinin protestoları.

İkinci gelişme ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a karşı tutuklama kararı çıkarması.

Üçüncü gelişme; İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıması.

Dördüncü gelişme, Uluslararası Adalet Divanı'nın (ICJ) İsrail'den geçen Cuma günü Rafah'taki saldırılarını durdurmasını talep etmesi.

Bu gelişmeler, İsrail'in "demokratik bir devlet" ve "Filistin terörizmine karşı kendini savunan" rolüyle ilgili sahte anlatısının çöküşünün sadece başlangıcını temsil ediyor.

İsrail'in aşırı sağcı hükümeti bu siyasi ve askeri kayıpları telafi etmek için Gazze'deki sivillere karşı misilleme suçlarını yoğunlaştırıyor, toprak gaspı uyguluyor ve yeni yerleşimler inşa ederek, var olanları genişleterek ve Batı Şeria'daki Filistin Yönetimini zayıflatarak, yeni gerçekler oluşturmak için agresif, illegal ve önceden planlanmış cezalandırıcı tedbirler uyguluyor. Bunların hepsi Filistin devletinin kurulma ihtimalini baltalıyor.

Bu misilleme suçlarının en son örneği, 26 Mayıs akşamı Refah katliamı oldu. İsrail ordusunun BM'nin "güvenli bölge" olarak ilan ettiği alanda bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına ateşlediği roketler, en az 40 mültecinin ölümüne yol açtı. Bunların çoğu kadın ve çocuktu.

İsrail, ICC'ye, ICJ'ye ve Filistin devletini tanıyan üç Avrupa ülkesine "misilleme tehditleri" gönderirken, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri yakıp kül etmenin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'ya ve Filistin Yönetimi'ne de bir dizi tehdit yöneltti.

Çünkü Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in misilleme fırtınasının tam ortasındayız.

Cezalandırıcı Tedbirler

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 22 Mayıs'ta Filistin Yönetimi'ne karşı "sert cezalandırıcı tedbirler" çağrısında bulundu.

Bu cezalandırıcı tedbirler, Filistin bankalarını izole etmeyi, İsrail bankalarının Filistin bankalarıyla olan işlemlerine olası davalar karşısında garanti vermemeyi; Filistin Yönetimi'ne verilen vergi gelirlerini kesmeyi; Batı Şeria'da on binlerce konut biriminin inşaatını teşvik etmeyi; "Filistin devletini tek taraflı olarak tanıyan her ülke için" yeni bir yerleşim yeri kurmayı ve İsrail'in Filistin Yönetimi'nden savaşın başından beri sakladığı vergi gelirlerini Norveç'in aracı olarak tutmasını sağlayan Norveç anlaşmasını iptal etmeyi içeriyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD'den G7 yetkilileri, Filistin bankalarını izole etme tehdidinden derin endişe duyduklarını dile getirdi. Bu adım Filistin ekonomisi için hayati önem taşıyan bir can damarını kesecekti.

22 Mayıs'ta Gallant, 2005 yılında çıkarılan İsrail'in "kuzey Batı Şeria'dan çekilme kanunu"nu geri aldı.

O zamanın Başbakanı Ariel Sharon tarafından yürürlüğe konulan bu kanun, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve Batı Şeria'daki dört yerleşimin boşaltılmasını içeriyordu. Gallant'ın müdahalesinin ardından İsrailli yerleşimciler artık boşaltılan bu yerleşimlere geri dönebilecekler.

Aynı gün, İsrail parlamentosunda işgal altındaki güney Hebron Tepeleri'ni İsrail'in Naqab bölgesine bağlayacak bir yasayı görüşmek için ön hazırlık yapıldı.

Filistinlilere karşı yöneltilen bu tehditler, İsrail'in küstahlığını ve uluslararası hukukun üstünde bir devlet gibi davranmasını, egemen devletlere ve egemen karar alma haklarına saldırısını gösteriyor.

İsrail; politikalarına karşı çıkan veya eleştiren her tarafa, ister birey, ister devlet, ister kurum olsun, hep antisemitizm suçlamasıyla saldırıyor.

Bu aşırı tutumunda İsrail, en büyük müttefiki ABD ve Birleşik Krallık gibi diğer ülkelerden destek bekliyor. Bu iki ülke, İsrail dışında, ICC'nin kararına karşı çıkan tek ülkeler.

Bu "cezalandırıcı tedbirler", İsrail'in mevcut ve önceki hükümetlerinin stratejik vizyonunda önceden hazırlanmış bir planın parçası ve pratik açıdan bir barış anlaşmasına varılmasını ve Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmeyi hedefliyor.

Artan Uluslararası Mutabakat

Bu tedbirler, İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırısından çok önce attığı adımlarla bağlantılı.

Örneğin, kuzey Batı Şeria'daki yerleşimleri geri getirme kararı Mart 2023'te alındı. 7 Ekim saldırısından birkaç hafta sonra, 23 Ekim'de Filistin Yönetimi'ne verilen vergi gelirlerinin aktarılmasının durdurulması kararı alındı.

İsrail daha önce 2014'te Filistin Yönetimi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) katılma niyetine karşılık olarak ve 2022'de İsrail kabinesinin Filistin Yönetimi'ne 176 milyon dolarlık vergi gelirini aktarmayı durdurması nedeniyle Filistin Yönetimi'ne fon aktarmayı durdurmuştu.

Ayrıca, İsrail'in tüm hükümetleri altında, ister sağ ister sol olsun, Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve inşası devam etti.

Bu, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan bizlerin her gün tanık olduğu bir durum.

Son yirmi yıldır, İsrail'in ardı ardına gelen hükümetleri, Filistin Yönetimi'ni zayıflatmaya ve Filistin devletinin kurulması için çaba göstermesini engellemeye çalıştı. Bu, 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmaları'nda belirtilmişti. Anlaşmalara göre, en geç Mayıs 1999'a kadar, beş yıl içinde bir Filistin devletinin kurulması öngörülüyordu.

Sharon'un 2005 yılında kabul ettiği "çekilme kanunu" bile, Filistinlilerden ayrılma planının veya siyasi vizyonunun bir parçası değildi. Bu daha çok bir güvenlik kaygısından kaynaklanıyordu ve Filistin Yönetimi ile herhangi bir görüşme yapılmadan gerçekleştirildi.

Filistin'in 2012'de Birleşmiş Milletler'e üye olmayan gözlemci devlet olarak katılması ve ardından 2015'te ICC'ye katılmasının ardından İsrail, Filistin Yönetimi'nin otoritesini baltalayacak şekilde daha sert eylemler gerçekleştirdi.

The Economist: Dolar hakim olsa da çöküş yakın The Economist: Dolar hakim olsa da çöküş yakın

Filistinlilerin adım adım elde ettiği kazanımlar, işgalin sona ermesi hedefine ulaşmada çok önemlidir. Bu, tek bir nakavt darbesi yerine tekrar tekrar atılan yumruklara benziyor.

İsrail, ABD'nin desteğiyle, işgalin ve cezasızlık kültürünün karşıtlığı giderek artan dünyada şekillenen yeni gerçekliği reddediyor.

Uluslararası kamuoyu şimdi her zamankinden daha fazla, soykırımın durdurulması, işgalin sona ermesi ve Filistinlilerin özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkına kavuşması gerektiğinin farkında.

Umarız bu artan uluslararası mutabakat, İsrail işgalini ortadan kaldıracak ve modern çağın en uzun süren sömürgeci askeri işgalinin altında acı çeken Filistin halkına adalet ve onur getirecek küresel bir tsunami oluşturacak.

Fareed Taamallah | Middle East Eye

Baran Haber