Türkiye'de 2024 yılında rezervlerde gerileme dikkat çekerken, 2023'ün son aylık verisi kısa vadeli dış borç stokunda yükselişin sürdüğüne işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 2023 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Böylelikle Kasım'a göre sınırlı bir artışla yeni rekor kırıldı.

Mısır, aylık asgari ücreti yüzde elli artırdı Mısır, aylık asgari ücreti yüzde elli artırdı

Söz konusu stokun 18,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,6, Merkez Bankası’nın yüzde 20,5, özel sektörün ise yüzde 58,9 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 17,2 oranında artışla 174,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,1 oranında artarak 68,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,8 oranında artarak 59,6 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.