Türkiye'de laik kesimin şiarlarından olan içkinin İstanbul'da açık alanlarda yasaklanması İstanbul Barosu'nu kudurttu.

Giderek kitlesel bir biçimde yozlaşan ve fosilleşen bir nesille karşı karşıyayız Giderek kitlesel bir biçimde yozlaşan ve fosilleşen bir nesille karşı karşıyayız

Baro, "Genelge ile Anayasa’nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi ile güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliğine müdahale edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Barodan yapılan açıklamada, "özel yaşamın gizliliği" bahane edildi.