Mısır hükümeti, Başbakan Mustafa Medbuli tarafından ziyaret edilen "Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi"nin statüsünü iyileştirmeye dönük bir dizi yeni proje açıkladı.

Medbuli “Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi çeşitli yatırımları çekmek için büyük çaba harcıyor. Devlet özel sektörü teşvik ediyor ve sanayi projelerini destekliyor. Stratejik sektörler olduğu için devlet özel sektörün gerçekleştiremeyeceği azotlu gübre projesi gibi projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Medbuli, perşembe günü bölgedeki birçok projeyi denetlemesi sırasında düzenlediği basın toplantısında, “Her zaman devletin sanayi ve tarım sektörlerine odaklanmamasından söz ediliyor. Ancak bu iki sektör, bir önceki döneme kıyasla devletin önceliklerinin başında yer aldı. Günümüzde herhangi bir projenin iş aşamasına gelmesi ve üretim sürecine başlaması en az 3-4 yılı gerektirmektedir. Hiçbir projeyi saha çalışmaları tamamlanana kadar açıklamıyor ve tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunuyoruz” dedi.

Medbuli 10 projeyi teftiş etti. Bunlardan 8 tanesi Süveyş Kanalı Ekonomisi Bölgesi’ndeki yeni fabrikaları ele alıyor. Projelerin çoğu işletme aşamasına geçmiş veya halen deneme çalışması aşamasında bulunuyor. Bölge, iki lojistik alana ayrılıyor.

Medbuli “Bu projelerde yer alan sanayilerin çoğu Mısır tarafından yurt dışından ithal ediliyordu. Cumhurbaşkanı Sisi’nin direktifleri, bu dosyayı hızla ele almak ve Mısır’ın tamamen ithal ettiği ve ödemeleri dolar olarak yapılan endüstrileri teşvik etmek ve yerelleştirmek yönündeydi” dedi.

Medbuli ayrıca el-Suhne limanının geliştirilmesi projesini ziyaret etti ve limanın içindeki yeni demiryolu hattının yanı sıra iç yollar ve drenaj göletleri projelerinin uygulanma durumlarını takip etmek için limanda devam eden geliştirme çalışmalarını inceledi.

Diğer yandan, Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabi ve Çevre Bakanı Dr. Yasmin Fuad çevre konuları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili bir dizi önemli dosyada ortak iş birliği yollarını ele aldı.

Toplantıda, mavi ekonomiyi teşvik etmenin yolları tartışıldı, Mısır Gölleri Geliştirme Projesi’ndeki son gelişmeler gözden geçirildi, ayrıca kıyı bölgeleri ile katı ve sıvı atıkların entegre yönetimini sağlamanın yolları ele alındı.

Çevre Bakanı, iklim değişiklikleri başta olmak üzere mevcut değişiklikler gölgesinde İdare ile iş birliğinin önemini vurguladı. Ayrıca Dünya Bankası tarafından Çevre Bakanlığı’na yöneltilen destekten yararlanılması ve mavi ekonomi için roller ve sorumluluklar da dahil olmak üzere bütünleşik bir stratejinin hazırlanmasında Dünya Bankası ile iş birliği yapılması gerektiği ve yeni mavi ekonomi konsepti ile özellikle iklim değişikliği konusu başta olmak üzere, bilinçlendirme ve kapasite geliştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini belirtti.