Toplumun her iki kesimi de kendini kendine ait olmayan bir hayatın büyüsüne iyiden iyiye kaptırmış durumda. Tek başarı kriterleri var: Ruhu öldüren para yığınlarına ve statü sembolü olarak gördükleri ünlü markalara sahip olmak.