Aristoteles, alet ilim anlamına gelen Organon’nun mucidi değil ifşa eden olarak kendini konumlandırır. O zaten insan zihninde var olan yasaları ve biçimleri yazıya dökmüş, herkesin anlayabileceği hâle getirmiştir. Aristoteles’in bu ifşası ile artık ilim ve ilim olmayanın kriteri mantık olacaktır.