Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nde (BDA) "Gölge'den Akıncı Güç'e İslâmî Hareketin Temelleri" başlıklı bir sohbet veren Aylık Baran Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Kazım Albayrak, Türkiye'nin tarihsel süreç içerisinde bir kavşak noktasında olduğunu ve bu kavşağın özünün "İslamcı-Batıcı" hesaplaşması olduğunu ifade etti.

Albayrak, Necip Fazıl Kısakürek'in Türk düşünce tarihinde bu hesaplaşmanın önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, Fazıl'ın "şeriattan kıl taaviz vermeden onu eşya ve hadiselere hakim kılmanın dünya görüşünü örgüleştirmiş adam" olduğunu vurguladı.

Albayrak konuşmasında, Osmanlı'nın çöküşünden Cumhuriyet'e uzanan süreçte yaşanan ahlaki ve kültürel düşüşe dikkat çekti. Bu düşüşün, Batılılaşma ve modernleşme adı altında öz değerlerden kopuşla başladığını ve günümüzde de devam eden bir hesaplaşmaya yol açtığını belirtti. Albayrak, tarihçilerin salt olayları sıralamak yerine bu düşüşün muhasebesini yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Beş asırlık tarihin muhasebesini bu şekilde muhasebe edecek. Yani burada bir ahlaki, kültürel bir düşüş var, bunu tespit edecek tarihçi. Fakat üzerinde durduğu şey şu savaş olmuş bu savaş olmuş." dedi. Albayrak, Salih Mirzabeyoğlu'nun İbda fikriyatının da bu hesaplaşma içerisinde konumlandığını söyledi.  

Albayrak, İslamcı-Batıcı hesaplaşmasının günümüzdeki yansımalarına da değindi. Türkiye'de 1980 öncesinden günümüze İslami hareketin aldığı yolu kronolojik olarak ele alan Albayrak, "Türkiye’de gelinen noktada İbda ve onun mensuplarının damgası açıktır" dedi. Albayrak'a göre, İslami hareketin günümüzdeki yükselişinin temelinde Gölge ve Akıncı Güç gibi dergi ve hareketlerin öncülüğü bulunmaktadır.

Albayrak konuşmasında, gençlerin İslami ilimlere yaklaşımına da dikkat çekti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Albayrak, "irfansız ilim olmaz" diyerek eğitimin sadece bilgi yüklemekten ibaret olmadığını, hikmet ve irfan boyutunu da içermesi gerektiğini vurguladı. Albayrak'a göre, "hikmetsiz ilim" ve "veçdsiz ilim"den Allah'a sığınmak gerekir.

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nu rahmet ve minnetle yâd ediyoruz Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nu rahmet ve minnetle yâd ediyoruz

Albayrak, "Şeriat aşkı ve heyecanına sahip olmadan hayat hakkı yoktur bize." sözleriyle sohbetini sonlandırdı.

Albayrak'ın sohbeti, BDA üyeleri tarafından ilgiyle takip edildi. Sohbetin ardından Albayrak, İslami Hareketin Temelleri kitabını imzaladı.

Whatsapp Image 2024 05 19 At 12.32.15 (1)Whatsapp Image 2024 05 19 At 12.32.15Whatsapp Image 2024 05 19 At 12.32.15 (2)