Gölge’den Akıncı Güç’e İslâmî Hareketin Temelleri kitabına dair Gölge’den Akıncı Güç’e İslâmî Hareketin Temelleri kitabına dair

2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu. Verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,1'ini genç nüfus oluşturdu. Böylelikle genç nüfus oranı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Kimliğimizden ve köklerimizden kopuşumuzun tezahürü

Dinî ve kültürel kimliğimizinden uzaklaşmamız ve köklerimizden kopuşumuzdan kaynaklı varoluş krizi yaşayan bir toplum olmamız, birçok problemi de beraberinde getirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2000'li yılların başında sık sık en az üç çocuk teşviki daha sonraları itibar da görmemeye başladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri de Ak Parti'nin politikasının kadını ve erkeği seküler hayat tarzına yönlendirmesinden kaynaklanıyor.

Toplum hiçbir şekilde asli kodlarına yönlendirilmiyor, Müslümanca bir nizam ve bu nizamı besleyici çalışmalarda bulunulmuyor. Bunun neticesinde ise kendi özünden kopuk, geçmişine yabancı, kültürünü unutmuş ve Batılı hayat tarzına özenen ve bu hayat tarzına uyan bireyler peydah oluyor.

Varoluş krizi yaşayan toplum, aile müessesesini tesis edemiyor, etse bile kadının evden koparılıp iş hayatına sürülmesi, boşanmaların desteklenmesi, gayr-ı meşru ilişkilerin normalleşmesi zaten binbir zorlukla kurulan aile birliğini sürdürülemez kılıyor.

İstatistiklerde neler öne çıkıyor?

TÜİK'in 2023 verilerine baktığımızda öne çıkan bazı verileri şöyle sıralayabiliriz:

  • Doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller Şanlıurfa (3,27), Şırnak (2,72) ve Mardin (2,40)
  • Doğurganlık hızının en düşük olduğu iller Bartın (1,13), Zonguldak, Karabük (1,14) ve Kütahya (1,16)
  • Doğum oranlarının en yüksek olduğu yaş aralığı 25-29'a yükseldi
  • Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,2
  • 15-19 yaş grubundaki (adölesan) kadınlarda doğum oranı 2001 yılında binde 49 iken 2023 yılında binde 11' düştü.
  • 2022 doğurganlık hızı verilerine göre Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 5. sırada yer aldı