Okullarda laik hayat tarzını empoze etmekle görevli Eğitim Sen, Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlere yazar Nurettin Topçu’nun ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ adlı kitabını dağıtmasına tepki gösterdi.

Okullarda imza karşılığı öğretmenlere verilen Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası kitabında ayrımcı, aşağılayıcı ifadeler bulunduğunu iddia eden Eğitim-Sen, “Cumhuriyet eğitiminin dini dışladığını iddia eden, dine dayalı eğitimi savunan, tarikatların tanınmasını isteyen, yeni harflerin kabul edilmesine karşı çıkan ve Osmanlıcanın kullanımından yana olan, üniversite özerkliğine karşı çıkan, Aleviliğe ve Alevilere yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeler kullanan, kız ve erkeklerin ayrı okullarda okutulmasını savunan ve karma eğitime karşı çıkan, eğitim sistemini daha da geriye götürme heveslilerinin savunduğu medrese ve tarikat eğitimine övgüler düzen Nurettin Topçu’nun ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ adlı çalışmasının proje kapsamı içinde yer alması kabul edilebilir bir durum değildir.

MEB, yeni müfredat taslağını kamuoyuna açtı MEB, yeni müfredat taslağını kamuoyuna açtı

Bilimsel çalışmalar yapmak yerine ayrımcı ve aşağılayıcı fikirlerin eğitimcilere dayatılmasını onaylamak mümkün değildir. Eğitim sistemi, iktidarın siyasal-ideolojik düşünceleri doğrultusunda değil, laik ve bilimsel eğitim anlayışına göre düzenlemelidir. İktidar, projeler yoluyla eğitim-öğretim süreçlerinin bütün aşamalarında kendi siyasal gündemini dayatmaya son vermelidir.” dedi.