Toplumun yozlaşması ve nesillerin tamamen İslam’dan soyutlanması için çalışan laik Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir şubeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) müfredat değişikliği çalışmalarına tepki gösterdi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Erol Ger, "MEB, müfredat değişiklikleri ile yapmak istediği tam olarak iktidarın siyasal, ideolojik çizgisine donatılmış nesiller yetiştirmektir. Nitekim Milli Eğitim Bakanı, STK olarak tanımladığı tarikat ve cemaatlerin ısrarıyla ÇEDES projesini uygulamaya sokmuştur. Bu uygulama ile eğitimde ikili bir durum görülmüş, eğitimciler dışlanmıştır" dedi.

Laik eğitim sistemi kökten değişmeli Laik eğitim sistemi kökten değişmeli

Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Erol Ger, şunları söyledi:

Geçmişte yapılan müfredat değişikliklerinde temel felsefi dayanak, laikliği ve bilimi büyük ölçüde dışlaması, bireyciliğe, bilim dışılığa dayanmasıydı. Bugüne kadar yapılanlar yeterli görülmemiş olacak ki, eğitim müfredatının subjektif ve içi bir türlü doldurulamayan 'değerler' adı altında AKP'nin tek tip insan yaratma ideolojisi temel alınarak bir kez daha değiştirilmesi gündemdedir. Bilindiği gibi müfredat ya da öğretim programları, devletin eğitim sistemi üzerinden kendini yeniden üretmesinin ideolojik, kültürel ve bilimsel aracıdır. Müfredat, bazı değer ve bilgileri meşru, doğru ve kabul edilebilir olarak tanımlarken, bazılarını özellikle dışarıda bırakır. Müfredatlarda, öğretim programlarında tarihsel klişelerden bilgilere, bilim anlayışlarından dünya görüşlerine, ulusal politikalardan diğer devletlerle ilişkilere kadar bir dolu bilgi ve değer yer almaktadır. Her ülke, aynı zamanda nasıl bir insan modeli yetiştireceğini müfredat ve ders kitaplarında açıkça tanımlamakta ve söz konusu tanım çerçevesinde yeni nesiller yetiştirilmesini hedeflemektedir.”

100 yıldır sizin politikanız var, ne verdiniz bu millete?

100 yıldır eğitim müfredatı tamamen resmî ideolojinin politikasıyla hazırlandı ve bu politikayla nesiller ifsat edildi. Din, dil, tarih, kültür eğitimle bu milletin hayatından çıkarılmaya çalışıldı ve toplum tam da Kemalizm’in istediği gibi İslam’a küfreden, değerlerini aşağılayan, Batı’ya özenen, geçmişini inkâr eden, kendine yabancılaşmış, ahlaksız bir nesil halini aldı.

MEB’in bozulmuş topluma az da olsa sadra şifa olacak faaliyetlerine bile karşı çıkan Eğitim Sen’e soruyoruz: 100 yıldır tek tip insan modeli, Kemalist ideolojiyle yetişmedi mi? Ders kitapları sizin laiklik anlayışınıza göre hazırlanmadı mı? Toplumu içinden çıkılamaz rezil hale sizin Batıcı Kemalist ideolojiniz sebep olmadı mı? O halde daha ne diye laiklik çığırtkanlığı yapıyorsunuz? Ya da şöyle diyelim, 100 yıldır sizin politikanız vardı da ne verebildiniz bu topluma ki hala aynı çürümüş müfredatın propagandasını yapıyorsunuz?

Baran Haber