Tarihçi-yazar İbrahim Tatlı, Tarihten Notlar programının 29. bölümünde, Osmanlı Devleti'nin Türkleri ezdiği iddiasını çürüterek, Osmanlı'nın Türk toplumunu yönetme çabalarını ve bu çabalarda karşılaşılan zorlukları ele alıyor. Türklerin boylar halinde yaşama ve liderlerine bağımlı olma eğiliminin, Osmanlı'nın merkeziyetçi yönetimi kurmasını zorlaştırdığını belirtiyor.

Tarihçi Tatlı, Osmanlı’nın, Türk toplumunu birleştirmek için Tımar sistemini uyguladığını ancak bu sistemin, beylerin topraklarını kaybetme korkusuyla direnişlere ve isyanlara yol açtığını; Osmanlı’nın, bu isyanları bastırmak için sert tedbirler uyguladığını, bu durumun da güven kaybına ve eşkıyalığın artmasına sebep olduğunu söylüyor.

Tarihçi Tatlı, Osmanlı'nın Türk toplumunu yönetirken yaptığı hataların devletin zayıflamasına yol açtığını dile getiriyor ve örnek olarak da savaştan kaçan sipahi güruhunu defterden silmek, eşkıyalığın artmasına ve devletin istikrarsızlaşmasına sebep olduğunu aktarıyor.

Osmanlı'da yaşanan bu zorlukların devletin ezici bir yönetim uygulamasından kaynaklanmadığını, Türk toplumunun kendi iç dinamiklerinden ve Osmanlı'nın uyguladığı politikaların olumsuz sonuçlarından kaynaklandığını vurgulayan Tatlı, Osmanlı'nın Türkleri ezdiğini iddia edenlerin aslında Osmanlı'ya ve Türklere karşı düşmanlık besledikleri, gerçeği çarpıttıkları ve yalanlarla toplumu manipüle ettiklerini belirtiyor.