Tasarının yasalaşması halinde, Yunanistan bu adımı atan ilk Ortodoks Hıristiyan ülke olacak ve halihazırda çocuk sahibi olan veya çocuk sahibi olmak isteyen eşcinsel sapkınların önündeki birçok yasal engeli ortadan kaldıracak.

Yunanistan'da yaklaşık on yıl önce "medeni birliktelikler" eşcinsel sapkınları kapsayacak şekilde genişletilmiş olsa da, şu anda bu ilişkilerdeki çocukların yalnızca biyolojik ebeveynleri yasal vasi olarak tanınıyor.

Kilise'de 9 bin 355 taciz vakası! Kilise'de 9 bin 355 taciz vakası!