Selam ile…

Dinsiz, maddeci, arzularının peşinde koşan, canavar ihtirası ve iştihasıyla bir türlü doymak bilmeyen, mukaddes ve meçhul olana hiçbir hürmeti kalmayan Batı dünyası, tüm insanlığı kendisiyle birlikte büyük bir çöküşün eşiğine getirdi.

Batı merkezli duyumcul kültürün hakimiyetinde saplanılan modernizm belası, bir tek İslâm’ı esir alamazken, Müslümanlar ise özne olmaktan çıkıp köşelerini kaybeden çizgisiz nesnelere dönüştü. Bugün mukaddes olana düşmanlık eden nefsi azmanlaşmış Batı’ya karşı bir avuç insandan başka kimsenin layıkıyla sesi yükselmiyor. Allah’ın mukaddes kitabına hadsizlik edilmesine karşı “aman ne olur yapmayın” tonunda kınama minvalli alçaklığı birçok Müslüman kendine reva görüyor.

Dünyanın topyekûn yıkıma sürüklendiği bu devrede, tarih “adalet”in n’idüğünü gösterecek aksiyon sanatkârlarını sahneye davet ediyor; her meselede “Dünyada Beklenen Sensin” nidâsıyla onlara haykırıyor. Kapağımızda bu meseleyi değerlendirdik, muhtevamız ise şöyle:

Ömer Emre Akcebe, dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu vaziyetin bir değerlendirmesini yaparken “Beklenen Biziz” diyor.

İbrahim Tatlı, “Yerli ve Millî Devlet İstiyoruz” başlıklı yazısında yerli savunma sanayi ile işin bitmediğini, hatta yeni başladığını işaret ediyor.

Araştırmacı-yazar Murat Akan, İsveç'te Kur’an-ı Kerim’e gerçekleştirilen alçakça saldırıyı dergimize değerlendirdi.

Çakal Carlos'un geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yazılarından pasajları sizler için derledik.

Faruk Hanedar, Leonardo da Vinci’nin “Resim Kitabı”ndaki "Paragone-Sanatların Karşılaştırılması" bölümü ekseninde Batı merkezli anlayışa bir eleştiri getiriyor.

Kazım Albay, "İlhami Atalay’ın Resim Sergisi ve Sanat Görüşü" başlıklı yazısında Atalay'ın sergisinden intibalarını ve sanatçının görüşlerini aktarıyor.

Sanatçı İlhami Atalay ile AKM'de düzenlenen resim sergisinde resimleri bağlamında sanat, estetik, güzel gibi kavramlar üzerine bir röportaj yaptık. Alakayla okuyacağınızı umuyoruz.

Oğuz Can Şahin, "Meksika uyuşturucu baronları: El Chapo ve El Raton" başlıklı yazısında Sinaloa Karteli'ne ve Meksika'daki hâdiselere değiniyor.

Zeynel Abidin Danalıoğlu, Servet isimli hikayesinin ikinci kısmıyla dergimizde...

Hasan Hüseyin Akdağ, "Mimari ve Şehircilik Üzerine" başlıklı yazısında İslâm mimarisi ve şehir plânlaması üzerinde duruyor.

Abdulkadir Arslan, "İslam'da ve Türkiye'de Cami Anlayışı" başlıklı yazısında caminin İslam kültüründeki yerine değiniyor.

M. Taha İnci, "19. yüzyılda Osmanlı" başlıklı yazısının 4. bölümünde Abdülhamid Han devrindeki eğitim, basın ve toplum hayatını işliyor.

11 Ocak 2007:­ Baran­ Dergisi’nin ­ilk­ sayısı­ çıktı 11 Ocak 2007:­ Baran­ Dergisi’nin ­ilk­ sayısı­ çıktı

Muharrem Çetin, "Günümüz Toplumunun Bir Portresi" başlıklı yazısında teknolojik gelişim ile beraber modern dünyanın insanımızı getirdiği vaziyeti çeşitli başlıklar altında kısa kısa işliyor.

Bu ayki muhtevamız bu şekilde…

Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle…

Allah’a emanet olun.

Dergimize online satış sitemiz www.aylikbaran.com'dan, seçkin kitapçılardan yahut abone olarak ulaşabilirsiniz!