Üstad Necip Fazıl’ın vefatı sonrası Büyük Doğu Fikriyatının 15. hicrî asırdaki mührü olan İbda, Üstad Necip Fazıl’ın vefatı sonrası, bizzat kendisinin vasiyetvari muradı olarak Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu tarafından 1 Ağustos 1984’te kurulmuştur.

İbda ismi, Salih Mirzabeyoğlu’nun örgüleştirdiği dünya görüşüne, hem yayınevi ismi olarak mekân, hem de muhtevanın döküldüğü kalıp ve sembol ismi olarak mekânet teşkil etmiştir.

Yürüyen Büyük Doğu-İbda, İslam’a Muhatap Anlayış’ın dünya görüşü olarak, esas ve usul ilişkisi bakımından hem gayeye giden yolda vasıta, hem de gerçeklenmesi gereken hedeftir.

1984 yılından vefatına kadar 34 yıl süreyle, 1975 yılı başlangıç kabul edilirse 43 yıl süreyle, Salih Mirzabeyoğlu, kitaplarını İbda Yayınları’ndan yayımlayarak İbda Fikir ve Mücadelesini örgüleştirmiştir.

Bu süre içerisinde; Bayrampaşa Cezaevi, Sivas Temeltepe Askeri Cezaevi, Metris-Kartal ve Bolu Cezaevlerinde 3 ayrı zaman diliminde 16 yıl kalarak bir nevi gaybubet hâlinde eserlerinin bir kısmını zindanlarda yazmış, hele son 15 yıllık cezaevi sürecinde kitaplarını Telegram işkencesi altında kaleme almıştır.

Salih Mirzabeyoğlu’nun tüm eserleri:

Bütün Fikrin Gerekliliği - İktidar Siyaset Hareket
İstikbal İslamındır - Denenmemiş Tek Nizam
Tilki Günlüğü (6 cilt)
Başyücelik Devleti -Yeni Dünya Düzeni
Telegram - Zihin Kontrolü
Parakuta - Para'nın Romanı
Yağmurcu - Gerçekliğin Peşinde
Hukuk Edebiyatı - Nizam ve İdare Ruhu
İşkence - Gözlem
Şiir ve Sanat Hikemiyatı - Estetik ve Ahlak
İktisat ve Ahlâk - İktisada Giriş
Hikemiyat - Tefekkür ve Hikmet
Kavgam 2 Cilt - Necip Fazıl
Marifetname - Süzgeç ve Şekil
Dil ve Anlayış - Dil ve Diyalektik
İslama Muhatap Anlayış - Teorik Dil Alanı
Necip Fazıl'la Başbaşa - İntibâ ve İlhâm
Kültür Davamız - Temel Meseleler
İdeolocya ve İhtilal - Kavganın İçinden
Yaşamayı Deneme - Kim'in Romanı
Kökler - Necip Fazıl'dan Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi'ye
Müjdelerin Müjdesi
Gölgeler
Sahabilerin Rolü ve Manası
Hakikat-i Ferdiyye
Üç Işık
İbda Diyalektiği
Kayan Yıldız Sırrı
Aydınlık Savaşçıları
Erkam
Büyük Muztaribler - 1-2-3-4
İnsan
Sefine - Fikir
Madde Nedir?
İman ve Tefekkür
Berzah - Fikir
Esatir ve mitoloji
Ölüm Odası - B-Yedi - I-II-III-VI

Halil Kantarcı: Salih Mirzabeyoğlu’na çok şey borçlusunuz! Halil Kantarcı: Salih Mirzabeyoğlu’na çok şey borçlusunuz!