Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun “Yaşamayı Deneme” -KİM’in Romanı- isimli eserinin 4. baskısı çıktı.

Eserin önsözünden:

Salih Mirzabeyoğlu’nun Bütün Fikrin Gerekliliği isimli eserinin 4. baskısı çıktı! Salih Mirzabeyoğlu’nun Bütün Fikrin Gerekliliği isimli eserinin 4. baskısı çıktı!

“Bu kitap, gaye’ye giden yolda her vasıtayı kullanma gayesine bağlı olarak, muvaffak bir oluşum çizgisinin en başındaki ürünleri gösterir ve şimdi bulunulan noktanın ilerisine doğru sanat açısından da pencere açma niyetiyle yayına girerken, içinde işaretlenen zaman diliminde ve oluşum çizgisinin hikâyesi olarak da eserin mevzuu içinde.

Anlaşılması gereken gençlik ruhundan kesitlerle, kurak bir iklime doğmuş nesillerin “yeni bir dünya görüşü” ihtiyacını, şu veya bu vesilelerle ortaya çıkan “kim”lik bunalımını ve içtimâî değerler kaos’u içindeki yaşama savaşını, yazı türleri çeşitleriyle ortaya koyan mektuplar; KİM’in romanı...

Bir dönemin, toplayıcı anten, fakat “sentez”e uzak bir ruhta düğümlenmiş aksi...

İşte YAŞAMAYI DENEME!..

Nisan 1981”

Temin etmek için: Gölge Kitabevi/İbda Yayınları