Doğu Türkistan meselesine dair araştırmaları, çalışmaları ve sosyal yardım faaliyetleriyle bilinen senarist-yazar Barış Kurt’un kaleme aldığı “Doğu Türkistan Davamız” kitabı Kaşgar Yayınevi’nden çıktı.

Doğu Türkistan davasının geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiği 160 sayfalık eserde, Doğu Türkistan'ın kültür, dil ve tarihi, Çin'in Doğu Türkistan’da yaptığı işkence ve zulümler, Osmanlı’dan günümüzde Türkiye-Doğu Türkistan ilişkileri ile Doğu Türkistan davasının önde gelen şahsiyetleri ele alınıyor.

“Doğu Türkistan da neresi? Bu bayrak neden mavi? Doğu Türkistan’dan bize ne?” ve daha birçok sorunun cevabını bu kitapta bulabileceksiniz.

Yazar Barış Kurt eserin takdiminde şunları aktarıyor:

"Akademik bir kitap olma gayesi taşımadan hazırlamış olduğum kitabımı okuyup bitirenler, Doğu Türkistan hakkında geniş bir mâlûmâta sahip olacaklardır. Doğu Türkistan davası, maalesef Osmanlı'dan beri öksüz ve yetim kalmıştır.

Türkistan'ın diğer ülkeleri, Arap coğrafyasındaki ülkeler, hatta yamyamlar bile hürriyetlerini kazanmışken Doğu Türkistan Türkleri, milenyum çağı denilen bu çağda bile zulüm ve işkence altındadır ve bir o kadar sahipsizdir. Fakat bu davaya sahip çıkacak olan biziz. "Kim var diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyebilen bir gençlik" hayalinde ve idealinde olan Müslüman Türk gençliği olarak Doğu Türkistan davasını biz omuzlayacağız, Gök Bayrak'ı ileriye biz taşıyacağız. Allah'ın vaadi haktır. Kâfirler, muhakkak yenileceklerdir. Burada bize düşen vazife ise Allah'ın kulları, yeryüzündeki halifeleri olarak O'nun ve Resûlü'nün emrine ittiba etmektir. İttiba ise ancak İslâm ahkâmına ve ahlâkına uyarak gerçekleşebilir. Doğu Türkistan, tekrar hürriyetini kazanacaksa birtakım seküler, laik, ırkçı ideolojilerle değil İslâm'ın sahih anlayışıyla muvaffak olunacaktır. Zira bugüne kadar kurulan devletler, yapılan çalışmalar ve Doğu Türkistan halkının isteği de bu yöndedir."

Faruk Hanoğlu'nun Selma romanının tahlili Faruk Hanoğlu'nun Selma romanının tahlili

Kitaptaki konu başlıklarından bazıları:

*Sincan Değil Doğu Türkistan!

*Yakup Han ve Kaşgar Devleti

*Yakup Han'dan Sonra Doğu Türkistan'ın Durumu

*1933 Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti

*Rus Zulmü, Yerini Çin Zulmüne Bırakıyor.

*Çinlileştirmeye Çalışılan Doğu Türkistanlı Müslümanlar

*İkinci Şarki Türkistan Cumhuriyeti (1944-1949)

*Doğu Türkistan Merkezi İstiklal Cemiyeti ve Nizamnamesi

*Doğu Türkistan Merkezi İstiklal

*Müslümanlara Uygulanan Öldürme ve İşkence Usulleri

*Toplama Kamplarında Yaşam Koşulları, Yapılan İşkenceler

*Hazin Bir Göç Hikâyesi

*Doğu Türkistan Toprakları, Çinlileştiriliyor

*Doğu Türkistan'da İslâm'a Kalkan Eller

*Çinlileştirilen Doğu Türkistanlı Çocuklar

*Doğu Türkistan’da katliamlar

*Osmanlı Devleti-Doğu Türkistan İlişkileri

*Türkiye-Doğu Türkistan İlişkileri

*İstanbul'da Bir Kaşgârî Tekkesi

*Osman Batur'dan Mektup Var