İstanbul’un İmar Yönetmeliği değiştiriliyor. İBB yönetiminin belediye meclisinin onayına sunduğu değişiklik teklifi kabul edilirse 100 adetten fazla bağımsız bölüm bulunan veya 2 bin metrekareden büyük parsellere deprem konteyneri konulması zorunlu hale gelecek.

Asma kat düzenlemesi kaldırılacak. 2'den fazla katı olan yapılarda bodrum kat zorunlu olacak.

Sözcü Gazetesi’nden Özlem Güvemli’nin haberine göre Türkiye'yi sarsan yıkıcı depremlerin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul'daki çürük yapı stokunu depreme karşı güçlendirmek için İBB yasal mevzuatta gerekli değişiklikleri yapmak için harekete geçti.

İBB yönetimi, yapı stokunu hızlıca depreme hazırlamak için güçlendirme seçeneğini gündemine alarak “İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği” ve “İstanbul Bina Muayene ve Kontrol Esasları Çalışması” ile İmar Yönetmeliği'ni revizyonu teklifi hazırlayarak İBB Meclisi'nin onayına sundu. Tekliflerin, 13 Mart günü başlayacak İBB Meclisi mart ayı oturumlarında gündeme gelmesi bekleniyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, kenti depreme daha hazır ve dayanıklı yapmak için uzmanların görüşleri doğrultusunda hazırladıkları son İstanbul İmar Yönetmeliği revizyon teklifi hakkında bilgi verdi. Gökce, eğer meclise sundukları teklif kabul edilirse 100 adetten fazla bağımsız bölüm bulunan veya 2000 metrekareden büyük parsellere deprem konteyneri konulmasının zorunlu hale geleceğini belirtti. Gökce, özellikle afet sonrasında yaşanan güvenli alan sorununu azaltmak için bu maddenin çok önemli olduğuna işaret etti.

Gökce tekliflerinde yer alan önerileri şöyle sıraladı:

  1. Deprem toplanma alanı, meydan ve park olarak belirlenmiş alanlarda tuvalet, kanalizasyon, foseptik, temiz su vb. temel ihtiyaçların altyapı imalatlarının tesis edilmesi zorunlu kılınacak. Böylece afet anında insanlarımız temel ihtiyaçlarına ulaşabilecek.
  2. 12 Ağustos 2001 tarihinden önce yapılmış olan yapıların Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği şartlarına uygun hale getirilmemiş olanlarına yapı kullanma izin belgesi bundan sonra verilmeyecek. Riskli yapılar güçlendirme veya dönüşüm yoluyla yenilenecek.
  3. Dükkân, iş yeri gibi kullanımların birleştirilmesi veya ayrılması gibi yapının taşıyıcı sistemini etkileyen her türlü imalat yapı ruhsatına tabi tutulacak, etkin denetlenecek ve tadilat ruhsatı zorunlu olacak.
  4.  Asma kat düzenlemesi kaldırılacak. Çıkmalar sınırlandırılacak. 2 kattan fazla katı olan yapılarda bodrum kat zorunlu olacak. Böylece kırılganlığı az, daha güvenli bir yapı stoku oluşturulacak.
  5. İstanbul'daki tüm yapılar 5 yılda bir kontrol edilecek.