Kabine toplantısında alınan karara göre, sayım işlemi gelecek yıl 5 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, sürecin başarısızlığından Kosova İstatistik Ajansı'nı (ASK) sorumlu tuttu.

Süreci iyi yönetemeyen ASK'nin yönetim kadrosunun değiştirildiğini belirten Kurti, yeni yönetimden geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayacağının garantisini aldığını söyledi.

Daha önce 1 Eylül'de başlayacağı açıklanan süreç, 1 Kasım'a ertelenmiş ancak başlayamamıştı.

Kosova'da son nüfus sayımı 2011'de yapılmıştı.

ASK tarafından yayımlanan 2011'deki nüfus sayımı sonuçlarına göre, Kosova'da 1 milyon 739 bin 825 kişi yaşıyor, Arnavutlar ülke nüfusunun yüzde 92,9'unu oluşturuyor. Ancak bu sayı, son nüfus sayım sürecini boykot eden, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırpları kapsamıyor.

Son sayıma göre, ülkede toplam 18 bin 738 Türk yaşıyor.

Kosova nüfus sayımının önemi

Kosova’daki toplulukların hükümette ve yerel yönetimlerde temsili ve istihdamını güvence altına alan kontenjanlar, nüfus sayım sonuçları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Örneğin Kosova parlamentosundaki 120 sandalyeden 20 tanesi, topluluklara ayrılmıştır.

Kosova Hükümeti’nde Sırplardan en az bir ve diğer topluluklardan bir bakan bulunması da anayasal bir zorunluluktur. Kabinede on ikiden fazla bakan bulunursa, diğer topluluklara üçüncü bir bakanlık verilmesi gerekiyor.

Kabinede Sırplardan en az iki ve diğer topluluklardan iki bakan yardımcısı yer almalıdır. Kabinede on ikiden fazla bakan bulunursa, Sırplara ve diğer topluluklara ilave birer bakan yardımcılığı verilmesi gerekiyor.

Kosova’nın en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkeme yargıçlarının, üçten az olmamak koşuluyla, en az yüzde 15’i diğer topluluk mensubu olmalıdır. Diğer mahkeme yargıçlarının ise, ikiden az olmamak koşuluyla, en az yüzde 15’i diğer topluluk mensubu olmalıdır. 

İsrail, Filistinlileri bombalamak için Meta'nın WhatsApp'ını kullanıyor İsrail, Filistinlileri bombalamak için Meta'nın WhatsApp'ını kullanıyor

On üç üyeli Kosova Yargı Kurulu üyelerinin ikisi, diğer topluluklara ayrılmıştır. Bu üyeler, topluluklara mensup Meclis üyeleri tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, dokuz yargıçtan oluşan, Kosova Anayasa Mahkemesi’nin yedi mensubu; Meclis üyelerinin üçte ikisinin oyuyla belirleniyor. Kalan iki yargıç ise, topluluklara ait Meclis üyelerinin çoğunluğunun onayı alınarak, Meclis üyelerinin oy çoğunluğuyla belirleniyor.

Kosova Cumhuriyeti’ndeki toplulukların temsili ve istihdamı, nüfus sayım neticelerinin etkili olduğu, yasalar ile düzenlenmiştir. Nüfus sayım sonuçları toplulukların varlığını ortaya koyarken, gerektiğinde, ülke yönetimini yeni düzenlemelere sevk etmektedir.