Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından ilk duruşma, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Erdem Gül katılırken, Enis Berberoğlu ise katılmadı. Berberoğlu'nu avukatları temsil etti.

DHA'da yer alan habere göre daha önce devletin güvenliğini ilgilendiren bilgi ve belgelerin olduğu gerekçesiyle kapalı oturum yapılan duruşmada mahkeme, CMK'nin 182/2 kapsamında kapalı oturum yapma gereğinin ortadan kalktığı gerekçesiyle duruşmanın açık yapılmasına hükmetti.

TBMM'nin resmi sitesi üzerinden sanık Enis Berberoğlu'nun 28. dönem İstanbul Milletvekili seçildiğine dair çıktının dosyaya konulduğu tutanağa geçti.

MAHKEME BOZMA KARARINA UYDU

Mahkeme Başkanı Ferhat Şahin, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce 20 Aralık 2022 tarihinde kararın bozulduğunu ifade ederek bozma ilamına karşı sanık tarafına söz verdi. Sanık Erdem Gül, "Gazetecilik yapmaktayım. Yargıtay'ın bozma kararını ağır bulmaktayım. Bu sebeple eski hükümde direnilmesini talep ediyorum" dedi.

Duruşma savcısı ise bozma ilamına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına hükmetti.

Bunun üzerine mütalaası sorulan savcı, sanık Berberoğlu hakkında yargılamanın devamı için TBMM Genel Kurulu tarafından dokunulmazlığın kaldırılması gerektiği, bu durumun da kovuşturma şartı olduğu gerekçesiyle Berberoğlu yönünden durma kararı verilmesini, Erdem Gül hakkında ise ayırma kararı verilmesini talep etti.

Mütalaa üzerine söz alan Erdem Gül, Yargıtay'ın bozma kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Enis Berberoğlu'nun avukatları ise durma kararı yönündeki mütalaaya katıldıklarını belirttiler.

BERBEROĞLU HAKKINDAKİ YARGILAMA DURDURULDU

Mahkeme heyeti, sanık Erdem Gül hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi. Heyet, Enis Berberoğlu hakkında ise yargılamanın durmasına karar verdi.

Erdoğan: "Bürokratik vesayete izin vermeyiz" Erdoğan: "Bürokratik vesayete izin vermeyiz"

Kararda, "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçu yönünden dava açılmışsa da Anayasa'nın geçici 20. maddesiyle getirilen hükümle milletvekilliği dokunulmazlığını kaybeden ancak sonradan yeniden milletvekili seçilip halen bu görevi yapan Berberoğlu'nun Anayasa'nın 83/4. maddesi gereğince dokunulmazlığını yeniden kazandığı ve bu nedenle hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar CMK'nin 223/8. maddesi uyarınca yargılamanın durmasına hükmedildi. Karar kesinleştiğinde Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesinin istenmesine de karar verildi. Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliği sıfatının sona ermesi durumunda ise resen yeni dosya üzerinden yargılamanın devamına hükmedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Adana ve Hatay'da, Ocak 2014'te durdurulan MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmişti. Erdem Gül hakkında ise "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmişti. Bu karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince (BAM) onanmıştı. Onama kararına İstanbul BAM Cumhuriyet savcısı ve Berberoğlu´nun avukatının itiraz etmesi üzerine dosya bu kez Yargıtay´a gönderilmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Berberoğlu ve Gül hakkında yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar vermişti.

Bozma kararında milletvekili dokunulmazlığını kaybeden Enis Berberoğlu´nun yeniden seçildiği ve halen İstanbul milletvekili olarak görev yaptığı hatırlatılarak, Anayasası´nın emredici hükmü gereği dokunulmazlığı tekrar kazandığı belirtilmişti.

Berberoğlu hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince `durma kararı´ verilmesi gerektiği kaydedildi. Erdem Gül yönünden ise "Örgüte yardım" ya da "Örgüt adına suç işleme" suçundan da cezalandırılması gerekip gerekmediği tartışılmadan delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek eylemin sadece "Soruşturmanın gizliliği ihlal" suçunu oluşturduğu ve Basın Kanunu´nun 26/1 maddesinde öngörülen 4 aylık süreden sonra davanın açıldığı ve düşme kararı verildiği ifade edilmişti.

DHA