Raporlar, 1976-1980 arasında Üstad Necip Fazıl tarafından toplamda 13 sayı çıkan kitap-dergi formatında bir yayın organı. Siyasi, içtimai ve kültürel mevzuların işlendiği bu yayın organının 5. sayısında, Üstad tarafından “Müjdelerin Müjdesi” başlıklı bir yazı yayımlanır. Bu yazı, Üstad’a Mirzabeyoğlu’nun haberi olmadan götürülen “Gölge” ve “Akıncı Güç” dergilerinin Üstad’da bıraktığı tesirin görünen yüzüdür. Bu dergiler, baştanbaşa Büyük Doğu koktuğundan Üstad aradığını bulmuş olmanın heyecanı ile sevenlerine müjdeyi verir: “Onlar benim ardımdan gelmeyecek, ben onların ardından koşacağım.” Necip Fazıl, bir sonraki sayıda (Rapor 6) “Işık” başlığıyla bir yazı kaleme alır ve Akıncı Güç kadrosunun “Deklârasyon”unu “...kendilerini ve yollarını belirtici karşılık yazıları” takdimiyle yayımlar.

Üstad, derginin 7. sayısından itibaren, başta Salih Mirzabeyoğlu olmak üzere Akıncı Güç dergisi kadrosuna yer verir ve bunu dergi kapağında “Necip Fazıl ve Yeni Dostları” başlığıyla ilan eder. Bu sayıdan itibaren her sayıda Üstad tarafından yazısı yayınlanan Mirzabeyoğlu, Raporlar'da, Akıncı Güç dergilerindeki gibi “fikri yaşamak, yaşamayı fikir bilmek” anlayışını en ince hassasiyetle ve bir nakkaş misâli nakış nakış işler.

Raporlar'da Salih Mirzabeyoğlu’nun şu yazıları vardır:

Rapor 7, “Hesaplaşma” (Nisan 1980);

Rapor 8, “Rapora Bakış” (Mayıs 1980);

Rapor 9, “Gençliğin Birleştirilmesi” (Haziran 1980);

Rapor 10, “Yeni Kadro” (Temmuz 1980);

Rapor 11, “İhtilalci Teşkilat: Durum Çözümlemesi, Strateji ve Taktik Üzerine” (Ağustos 1980);

BD-İbda'ya umumî bakış BD-İbda'ya umumî bakış

Rapor 12, “Hedef Vasıta İlişkisi” (Eylül 1980).

Üstad, Salih Mirzabeyoğlu’nun Rapor 10’da yer alacak “Ön Meselelerimiz” başlıklı yazısı kendisine ulaştığında, yazıya göz attıktan sonra:

“Bütün bir ömür boyu bir genç adam aradım... Elime bir geçti, pir geçti...” der ve başka bir zaman diliminde “Abdülhakîm Arvasî Hazretlerini görsen iyi olurdu ama, bir şey fark etmez; seni ben yetiştireceğim!” diye ekler.

Böylesi muazzam bir karşılayışa ve böylesi bir heyecana muhatap genç, bu takdim ve takdirin karşılığını can pahasına yaptığı mücadeleyle ve yazdığı eserlerle zindanlarda ve işkencelerde göstermiştir.

Aynı dönemde kurduğu GÖY Yayınları’nda eserlerini neşreden Mirzabeyoğlu, Üstad’ın sayısız iltifatına mazhar olur. Üstad, Mirzabeyoğlu’nun “Bütün Fikrin Gerekliliği” adlı eseri için “Mücerred Fikir istidadı tamam” derken, “Kültür Davamız” adlı eseri için “Bu kitap, Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakabesi eseridir”, “Necip Fazıl’la Başbaşa” adlı eseri için ise “Hakkımda yazılmış tek harika kitap” demiştir.

Baran Dergisi