Özgür-Der Üniversite Gençliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de yılın her günü, kamusal alanın her zerresinde üzerimize boca edilen Kemalist dayatmalar, takvimler 10 Kasım'ı gösterdiğinde şirk ritüelleriyle doruğa ulaşıyor.

Kemalizm, devletin resmi ideolojisi olsa da toplumun özgür iradesiyle benimsediği bir anlayış değildir. Aksine toplumun geniş kesimlerinin inancı ve hayat tarzıyla reddettiği bir ideolojidir.

Öz yurdunda garip Müslümanlar: İsrail'i eleştirdikleri için işten çıkartıldılar Öz yurdunda garip Müslümanlar: İsrail'i eleştirdikleri için işten çıkartıldılar

Yine kimilerinin iddia ettiği ya da zannettiği şekilde Mustafa Kemal bu toplumun ortak değeri değildir. Mustafa Kemal'in hakim kılmaya çalıştığı dünya görüşü Kur'an-ı Kerimi hayat düsturu olarak benimseyen biz Müslümanlar açısından batıl ve cahili bir anlayıştır. Bu modern cahiliyenin ve onun kültünün Türkiye halkına çeşitli ayinler yoluyla dayatılması kabul edilemez!

Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'deki ve Ümmet coğrafyasındaki Müslümanlara azılı düşmanlığını sürdüren Kemalistlerin kimin izinde yürüdüğünün farkındayız! Bu bağlamda sürekli İslam'a atıfla konuşan, dindar kimliğini vurgulayan yöneticileri ve onları takip eden kitleleri de izzetli durmaya, kemalist ideolojinin dayatmalarına karşı günü kurtarmak adına giriştikleri tutarsız halden sıyrılmaya çağırıyoruz.

"Sırat-ı Mustakim"e talip olan herkesi şirkten uzak durmaya, İslami kimliğe düşmanlık edenlerden beri olmaya ve cahili pratiklerden uzak durmaya davet ediyoruz.

Ve Kemalizm dininin tebasına sesleniyoruz: "Yalnızca Rabbimize ibadet eder, taptıklarınıza tapmayız"

Özgür-Der Üniversite Gençliği"