Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ başkanlığında toplandı.

Toplantının başında usule ilişkin söz alan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, teklifin bazı maddelerinin, Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Özellikle meslekten men yaptırımını öngören 36. maddenin, suçların yasallığı ilkesine aykırılık taşıdığını ve yaptırımı uygulayacak kurum açısından da ciddi sorunlar yarattığını söyleyen Kaboğlu, "Ayrıca bir yetki kargaşası bulunmaktadır. Böyle bir yetki, yargı dışında bir birime verilecekse bu konuda uzman olan Türk Tabipleri Birliğine verilmelidir." dedi.

Bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri de düzenlemedeki bazı maddelerin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

- "3, 6, 27. ve 36. maddeleri kanun teklifimizden çıkarıyoruz"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Türkiye'de 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde birçok sessiz devrim gerçekleşmesine rağmen özellikle sağlık sisteminde yaşanan dönüşümün, en başarılı alanlardan biri olarak öne çıktığını söyledi.

Ağız ve diş hastalıklarının, tüm dünyada en sık görülen sağlık sorunlarından olduğunu, Türkiye'de de diş hekimlerine gitme sıklığının düşük olmasının, ağız ve diş sağlığı sorunlarında tedavinin, genellikle hastalığın çok ilerlediği bir dönemde gerçekleşmesine yol açtığını anlatan Düzgün, tedavideki gecikmenin ağız ve diş sağlığı ile genel sağlığı bozduğunu, sağlığa ayrılan bütçeyi de arttırdığını belirtti.

Düzgün, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun giderek yaşlanmasının, gelecek yıllarda sağlık hizmetleri sunumunda yaşlı sağlığı konusunu, maliyet ve hizmet sunumu açısından ilk sıralara getirmesinin beklendiğine dikkati çekti.

Düzenlemeyle, özellikle yaşlı sağlığı merkezi ve ağız diş sağlığı merkeziyle ilgili teklifler getirdiklerini aktaran Düzgün, şunları kaydetti:

"Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshine ilişkin usul ve esaslar, bu kanun teklifinde düzenlenmek istenmektedir. Ayrıca uygulamalarda karşılaşılan sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bazı düzenlemeler de var. Hekimler ile diğer sağlık meslek mensuplarınca yapılan uygulamalar sebebiyle yargı kararına istinaden idarece ödenen tazminatın devlet üzerinde kalmayarak sigorta şirketleri tarafından karşılanmasını teklif ediyoruz."

AK Parti'li Düzgün, diş hekimlerinin serbest meslek erbabının yanında çalışabilmesiyle ilgili düzenlemeler içeren 3. madde; ebelerin görev ve tanımları ile eğitim düzeyleriyle ilgili düzenlemeler içeren 6. madde; ilgili kamu ve sözleşmeli personelin yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesine yönelik düzenlemeler içeren 27. madde ile meslekten men cezasıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı 36. maddenin daha detaylı çalışılması gerekçesiyle kanun teklifinden çıkarılması için önerge sunacaklarını ifade etti.

Düzgün, "3, 6, 27. ve 36. maddeleri kanun teklifimizden çıkarıyoruz. Teklif, her bir maddesi üzerinde çalışılarak verildi. Anayasa'ya aykırı olmamasına rağmen biz 4 maddeyi çıkardık, diğer 32 maddeyi burada tartışacağız." dedi.