TÜİK, 2023 yılına ait Türkiye Yaşlı Profili Araştırması verilerini açıkladı. Araştırma kapsamında 50 ve daha yukarı yaştaki 29 bin 785 kişi ile ilgili bilgi derlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu söz konusu araştırmanın amacını Türkiye'de yaşlı nüfus ile ilgili politikaların geliştirilmesine temel teşkil etmek üzere somut verilerin elde edilmesi, mevcut verilerin bir araya getirilmesi ve yaşlı refahı göstergelerinin elde edilmesi olarak açıkladı.

Söz konusu araştırmada seçilen hanelerde yaşayan 50 ve daha yukarı yaştaki kişilere demografik bilgiler, çalışma hayatı ve ekonomik durum, sağlık, bağımsız yaşam, bakım ve sosyal yardımlar, çevre, toplumsal hayata katılım, yaşam memnuniyeti, afet ve acil durumlar, yaşlı hakları ve ayrımcılık konularında sorular içeren anket uygulandı.

Kronik hastalığı olan kişilerin oranı yüzde 78.7

Raporda hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği, inme-felç, hepatit, astım vb. kronik (süreğen) hastalığı olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranının yüzde 78.7 olduğu ifade edildi.

Kronik hastalığı olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler içinde, kronik hastalığının günlük faaliyetlerini ciddi ölçüde kısıtladığını belirtenlerin oranı yüzde 32.3 olurken ciddi ölçüde kısıtlamadığını belirtenlerin oranı yüzde 55.2 ve kısıtlamadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 12.5 oldu.

Kronik hastalığı olan kişilerin oranının en fazla olduğu bölgenin yüzde 83 ile Doğu Karadeniz Bölgesi olduğu görülürken bu bölgede kronik hastalığının günlük faaliyetlerini ciddi ölçüde kısıtladığını belirtenlerin oranı ise yüzde 46.6 oldu.

Kronik hastalığı olan kişilerin oranının en az olduğu bölge ise yüzde 74.9 ile Doğu Marmara Bölgesi oldu.

Egzersiz veya spor yapan 65 ve üzeri yaştakilerin oranı yüzde 18.3

Her gün veya hemen hemen her gün fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapan 50 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 21.5 olurken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler için ise yüzde 18.3 oldu.

İçtimâî değerlerin yozlaşması, güvensizlik ve düşmanlık İçtimâî değerlerin yozlaşması, güvensizlik ve düşmanlık

Her gün veya hemen hemen her gün fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapan 65 ve daha yukarı yaştaki erkeklerin oranı yüzde 25.5 olarak belirtilirken kadınların oranı ise yüzde 12.5 olarak saptandı.

Hiçbir zaman fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapamayan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı ise yüzde 51.4 olarak belirlendi.

Tütün mamulü kullanan 65 ve üzeri yaştakilerin oranı yüzde 11.3

TUİK tarafından yapılan araştırmada, her gün tütün mamulü kullanan 50 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 21.6, bu oranın 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerde ise yüzde 11.3 olduğu açıklandı.

Her gün tütün mamulü kullanan 65 ve daha yukarı yaştaki erkeklerin oranı yüzde 20 iken kadınların oranı yüzde 4.3 oldu.

Yüzde 81.8'i ev sahibi

Araştırmada, en az bir 65 ve daha yukarı yaşta fert bulunan hanelerin yüzde 81.8'inin ev sahibi, yüzde 10.4'ünün kiracı ve yüzde 7.7'sinin ise lojmanda yaşadığı ya da ev sahibi olmayıp kira ödemediği görüldü.

Ev sahibi olanların oranının en fazla olduğu bölgenin yüzde 91.2 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi, en az olduğu bölgenin ise yüzde 74.1 ile İstanbul olduğu görüldü.

65 yaş ve üzeri yaştaki kişilerin yüzde 52.7'si akıllı telefon kullanıyor

Akıllı cep telefonu kullanan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranının yüzde 52.7 olduğu ortayan konan araştırmada, tuşlu cep telefonu kullanan kişilerin oranının ise yüzde 32 olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre bilgisayar kullananların oranı yüzde 6, tablet kullananların oranı ise yüzde 39 oldu.

65 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 71.1'i geçmişe mutlulukla bakıyor

Geçmişe mutlulukla bakan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 71.1 olduğu belirtilen araştırmada; bu oranın erkekler için yüzde 74.5, kadınlar için ise yüzde 68.3 olduğu dile getirildi.

65 yaş ve üzeri kişiler yaşlıların deneyimlerinden faydalanılması gerektiğini düşünüyor

'Toplumun yaşlı bireylerin deneyimlerinden faydalanması gerekir' ifadesine katılan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 81.9 oldu.

Bu ifadeye katılan erkeklerin oranı yüzde 84.4 iken kadınların oranı yüzde 79.9 oldu.

Son seçimlerde oy kullanan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 91.3

TÜİK tarafından açıklanan raporda son seçimlerde oy kullanan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranının ise yüzde 91.3 olduğu belirtilirken bu oran erkeklerde yüzde 94.3, kadınlarda ise için yüzde 88.9 oldu.

Mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 64.1

Mutlu olduğunu beyan eden 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 64.1 iken mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 8,0 oldu.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı yüzde 64.9 olarak belirlenirken kadınların oranı yüzde 63.5 oldu.

Mutsuz olduğunu beyan eden erkeklerin oranı yüzde 7.2 iken kadınların oranı yüzde 8.6 oldu.

Mutluluk kaynağı olarak sağlık ilk sırada

TÜİK tarafından yayımlanan raporda, mutluluk kaynağı olarak sağlık 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler için yüzde 82 ile ilk sırada yer alırken bunu yüzde 12 ile sevgi, yüzde 2.9 ile başarı ve yüzde 2.4 ile para izledi.

Erkekler için yüzde 78,5 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 13.3 ile sevgi, yüzde 4 ile başarı ve yüzde 3.2 ile para izledi.

Kadınlar için yüzde 84.7 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 11 ile sevgi, yüzde 2 ile başarı ve yüzde 1.8 ile para izledi.