İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına yapılan “laiklik” temalı suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“İptal isteminde bulunulan ‘İslam Hukuku’ dersi; günümüz Türkiye’sinde herhangi bir hukuk mesleği için olduğu gibi avukatlık mesleğinin yürütülmesinde de mezunlarında herhangi bir kazanım yaratmayacak; uygulanması olanağı bulunmadığından fakültenin öğrencilerine ‘bilgi, yeterlilik ve tecrübe’ kazandırması amacına hizmet etmeyecektir. Söz konusu ders yurttaşın mahkemeye erişim hakkı bakımından da Türkiye’de yapılacak hukuk meslekleri işçin gerekli ve zorunlu olmadığından dava konusu Senato kararı ile işleyiş ilkelerine konu olan İslam Hukuku’nun zorunlu ders olarak okutulması, hukuk eğitimi amacına ve dolayısıyla kamu yararına aykırılık teşkil etmektedir.”

TBB yönetiminin ayrıca suç duyurusunda, “Davalı üniversite, gençleri çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yetiştirmek, Anayasa’da yer alan laiklik ilkesinin gereği uyarınca verdiği eğitimin Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun şekilde olmasını sağlamakla yükümlüdür.” şeklinde mahkemeye direktifte bulunması dikkatlerden kaçmadı.

TBB’nin skandal suç duyurusuna tepki gösteren hukukçular ise

“Evrensel bilgilerin verildiği bir üniversitede, mukayese ve muhakeme yoluyla doğruyu tespit edip adalet dağıtmasını beklediğimiz elemanların yetiştiği Hukuk fakültesinde, öğrencinin kendi branşıyla ilgili bazı bilgilerden mahrum edilmesini istemenin, çağdaş anlayışla ne kadar bağdaştığı merak konusudur. İslâm Hukuku’nun ayrıntılı olarak öğretilmesinin eğitimin temel amacına ve kamu yararına aykırılık teşkil edeceğini; uzun vadede tüm hukuk dünyasının ve avukatlık mesleğinin bundan zarar göreceğini, öğrencilerin bu şekilde zaman kaybına uğrayarak meslek ve eğitim hayatlarında onarılmaz zararlar ve telafisi imkânsız durumlar ortaya çıkacağını iddia eden Barolar Birliği’nin bu tavrı şaşkınlık yarattı.” eleştirisinde bulundu.

CHP'nin Mamak belediye başkanı adayı Türkmen çocuklara hakaret etti CHP'nin Mamak belediye başkanı adayı Türkmen çocuklara hakaret etti

İslam Hukuku'nun kazanımı yokmuş!

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına yapılan “laiklik” temalı suç duyurusunda;

“İstanbul Medeniyet Üniversitesi internet sitesinde yayımlanan Üniversite Senato kararı uyarınca Hukuk Fakültesi bünyesinde yıllık ders planı esasının kabul edildiği internet adresinde belirtilen, “15- Dönemlik ders planında seçimlik ders olan İslam Hukuku ve İslam Borçlar Hukuku dersleri Yıllık Ders Planında seçimlik dersler arasında yer almamaktadır. Bu derslerden başarısız olan öğrenciler bu dersler yerine başka bir seçimlik ders alacaklardır. Yıllık Ders planında 4. Sınıfa eklenen İslam Hukuku dersi kaldırılan derslerin yerine sayılacak bir ders olmayıp yeni bir ders olarak eklenmiştir.” ilkesine konu hukuk fakültesinde ‘İslam Hukuku’ dersinin zorunlu olarak okutulmasına ilişkin yıllık sisteme geçiş ilkelerinin 15. Maddesi ile dayanak Senato kararının iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulması talebimizin sunumudur”

ifadeleri yer alıyor.

“Türkiye Barolar Birliğinin davayı açmakta hak ve yetkisi” kısmında ise “İptal isteminde bulunulan ‘İslam Hukuku’ dersi; günümüz Türkiye’sinde herhangi bir hukuk mesleği için olduğu gibi avukatlık mesleğinin yürütülmesinde de mezunlarında herhangi bir kazanım yaratmayacak; uygulanması olanağı bulunmadığından fakültenin öğrencilerine ‘bilgi, yeterlilik ve tecrübe’ kazandırması amacına hizmet etmeyecektir. Söz konusu ders yurttaşın mahkemeye erişim hakkı bakımından da Türkiye’de yapılacak hukuk meslekleri işçin gerekli ve zorunlu olmadığından dava konusu Senato kararı ile işleyiş ilkelerine konu olan İslam Hukuku’nun zorunlu ders olarak okutulması, hukuk eğitimi amacına ve dolayısıyla kamu yararına aykırılık teşkil etmektedir.” TBB yönetiminin ayrıca suç duyurusunda, “Davalı üniversite, gençleri çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yetiştirmek, Anayasa’da yer alan laiklik ilkesinin gereği uyarınca verdiği eğitimin Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun şekilde olmasını sağlamakla yükümlüdür.” Şeklinde, mahkemeye direktifte bulunan cümlelerin tercih edilmesi dikkatlerden kaçmıyor..

Roma Hukuku'na itirazları yok

Öte yandan, günümüz meseleleri ile hiçbir ilgisi olmayan ve köle satışı gibi konuları ele ana Roma Hukuku’nun zorunlu ders olarak okutulmasından rahatsız olmayan TBB’nin, İslam Hukuku dersine yönelik hazımsızlığı, malum zihniyetin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.