Değişiklik öncesinde, yeni ilaç ruhsatı almak isteyen ilaç firmalarının ürün analizleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyordu. Yeni düzenleme ile bu uygulama kaldırılacak ve firmaların kendi beyanları yeterli olacak.

HASTALAR VE UZMANLAR ENDİŞELİ

Bu durum, ilaçların güvenliği ve kalitesi konusunda endişelere yol açıyor. Sağlık uzmanları, Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünün kalkmasının, sahte veya kalitesiz ilaçların piyasaya sürülmesine yol açabileceğini savunuyor. 

Söz konusu kanun teklifinin 1262 sayılı yasanın da bazı maddelerini değiştireceği, bunun da ilaç ruhsatlandırma aşamasındaki numune alımı ve tahlil yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırdığı belirtiliyor.

Torba yasada yer alan ve ilaçların ruhsatlandırma sürecinde bakanlığın ilaç analizlerini kaldırarak firmanın sunduğu tahlil sonucunu kabul etmesini öngören kanun teklifinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "Halk sağlığını bozacak, vatandaşın denek olarak kullanılmasına neden olacak bu kanun teklifini kabul edilmesinin mümkün olmadığını" vurguladı.

Konuşmasının devamında Saydan, şu ifadelerde bulundu: 

WCK çalışanlarının öldürülmesi ile Batı'nın İsrail'e yaklaşımı değişmeye başladı WCK çalışanlarının öldürülmesi ile Batı'nın İsrail'e yaklaşımı değişmeye başladı
"1262 sayılı kanun, ülkemizdeki ilaç üretiminin dünya standartlarında olmasını sağlayan, sağlam temellere dayalı, dolayısıyla da halk sağlığını güvenceye alan önemli milli değerlere sahip yasal düzenlemedir. Kanun değişikliği teklifi ile halen yürürlükte olan 1262 sayılı kanunun mevcut 6. maddesinde yer alan, ilaç ruhsatlandırması öncesi Sağlık Bakanlığı’na başvuru dilekçesi ekinde başvurulan ilaçtan beş numunenin verileceği hükmü kaldırılmıştır. 7. maddesinde ise bu numunelerin bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda tetkik ve tahlil edilerek kanun maddesinde yazılı şartların varlığı halinde izin verileceğine ilişkin düzenleme kaldırılmış, 8. maddesinde ise yurtdışından getirilen ilaçlar için ruhsatlandırma işlemlerinde dilekçe ekinde verilecek beş numune ibaresi yürürlükten kaldırılmış olacaktır. 1262 sayılı yasa ilaçta kırmızı çizgimizdir."