Yargı sisteminde önemli değişikliklere yol açması beklenen ve yaklaşık 40 maddeden oluşan kanun teklifi bu hafta TBMM Başkanlığına sunulacak

Peygamberimize hakaret ifade özgürlüğü sayıldı Peygamberimize hakaret ifade özgürlüğü sayıldı

Kanun teklifine göre, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olurken, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılmış ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular bakımından Komisyona müracaat imkânı getirilecek.

Düzenlemeyle birlikte, uzun süren yargılamalardan kaynaklı hak ihlalleri için daha hızlı ve kolay erişilebilen bir başvuru yolu oluşturularak mağdurların hak arama sürecinin hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor.