Cevat Ülger Karamehmedler tarafından planlanıp, 1968 yılında inşaa edilmiştir. Camii dikdörtgen plana yakın olup, kubbeli ve üst kata çıkması bulunduğundan fevkanidir. Camiinin sistemi betonarme karkastan oluşmaktadır. Ülger, gelişen inşaat teknolojisini yapının anlam ve bütünlüğünü zedelemeden ustaca kullanmıştır. Betonarmenin getirdiği kolaylıkları kullanmıştır. Genel itibariyle hatılları, kirişleri ve döşemeleri betonarmeden yapmıştır. Harim alanı genişleyen camilerde betonarme karkas kullanmak, inşaatın ve o günkü diğer şartlara göre daha avantajlıdır.

Camiinin ana kubbesi, küçük kubbeler ile desteklenmektedir ve dört büyük kemer taşınmaktadır. Ayrıca son cemaat mahfilinde, revaklar üzerinde 5 adet küçük kubbe de bulunmaktadır.

Camiinin doğu, batı ve güney cephesinde bu üç cepheyi kaplayan sivri kemerler yer almaktadır. Sivri kemerin üzerinde kademeli bir biçimde yükselen üst kısmı düz bırakılmış, üçgen bir alınlığı andıran düzenlemeyle cephelere hareket kazandırılmıştır. Böylelikle camii, kendisine bakanları donuk bir vaziyette karşılamaz ve daima dinamik halde bulunur.

İslam Türk mimarisinde denilebilir ki yapının projelerinde statiğine, anlam bütünlüğünde (tefekküre açılan penceresinde) ise dinamiğine bakılır.

Üst ve alt katlarda bulunan pencerelerin ölçüsü birbirinden farklıdır. Buradaki asıl amaç güneş ışığından bolca faydalanmak.

Caminin doğu cephesinde bulunan merdivenlerle yukarı çıkılan yerde kadınlar mahfili bulunmaktadır. Bitkisel ve geometrik tezyinatlı ahşap korkuluklara sahip mahfil, desteksiz çıkma balkon görünümüne sahiptir.

Mukarnas dolgulu mihrap ve vaaz kürsüsü mermer işlemelidir.

Minber ve müezzin mahfili ahşaptır.

Pencerelere vitraylar ile tefekkür buudu sağlanmıştır.

Tek şerefe ve tek minarelidir. Şerefenin kenarları korkuluklarla çevrilidir. Korkuluklar, caminin üslubuna göre oymalı taş parmaklıklardan yapılmıştır. Minare gövdesiyle şerefenin birleştiği kısım mukarnaslarla süslenmiştir.