Türkiye için TCG Anadolu’yu insanî yardım malzemesiyle yükleyip Gazze’ye doğru yola çıkartmak her bakımdan yerinde bir karar olarak görülmektedir.

İsrail’in askerî ve istihbarî mânâda dünya çapında çok büyük bir güç olduğu balonunun patlattığı “Aksa Fırtınası Operasyonu”nun üzerinden 18 gün geçti. Gazze gibi ufacık bir yere karşı, aradan geçen zaman zarfında kara ordusu daha pozisyon bile alamayan Siyonist Devlet ise intikam yolu olarak çoluk çocuk demeden Müslüman katliamını benimsedi.

2 buçuk milyon Müslüman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün kullandığı tabirle “akıl hastası” Siyonistler tarafından, onların destekçisi Batılıların sağladığı mühimmat ile 18 gündür fasılasız bombalanıyor. Elektrik yok. Su yok. Gazze’deki sivillerin hayatlarını idame ettirmelerini mümkün kılacak gıda, tıbbî malzeme ve temizlik ürünlerinin ulaşabileceği yegâne güzergâh olan Refah Sınır kapısı ise yine Siyonistlerin kontrolünde.

Son olayların başladığı 7 Ekim tarihinden beri Türkiye diplomasi sahasında çok ciddi bir mesai harcıyor. Konuşulanlara bakacak olursak, iki devletli ve bu iki devletin de garantörlerinin olduğu bir çözüm teklifi üzerinde çalışılıyor.  İki devletli çözüm önerisinin eksiğiyle, fazlasıyla 30 yıldır gündemde olduğunu, tartışıldığını, konuşulduğunu düşünecek olursak, yaşananların vahametine bakarak rahatlıkla ifade edebiliriz ki, süreci hızlandırmak, bu diplomatik girişimleri de desteklemek adına diğer bazı başka enstrümanların da yaşanan insanlık krizine karşı devreye sokulmasının şart olduğu açıktır.

TCG-ANADOLU İnsanî Yardım Yüküyle Gazze’ye doğru yola çıksın

Amfibi harekât, doğal afetlerde yardım ulaştırma, hastane gemisi ve muharip olmayanların tahliyesi harekâtı gibi kabiliyetleri haiz olan Türkiye’nin sancak gemisi L-400 TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi gemisi, bir yandan Gazze’ye yönelik olarak bilhassa acil ihtiyacı duyulan tıbbî malzeme ve diğer insanî yardımlarla yüklenmeli, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere aynı zamanda milletlerarası planda bu geminin yalnız insanî yardım malzemeleriyle yüklü olduğu tescillenmeli ve bu şekilde, yardım organizasyonunu gerçekleştirecek bir bölük askerle birlikle Gazze limanına yahut müsait değilse kıyısına doğru ivedilikle yola çıkartılmalıdır.

Bilindiği üzere TCG ANADOLU’da en az 30 yataklı tam teşekküllü, 2 adet ameliyathane, yanık tedavi, basınç odası, diş tedavi ve yoğun bakım ünitelerine sahip bir hastane de bulunmaktadır. Bu haliyle böylesi bir insanî operasyonun gerçekleştirilebilmesi için biçilmiş kaftandır.

Eğer ki gemi herhangi bir sorun ile karşılaşmadan Gazze’ye ulaşırsa:

Siyonist devletin vahşî ambargosu kırılacak ve böylelikle Gazze’ye yönelik insanî yardımın ulaştırılabilmesi için Refah sınır kapısına alternatif bu sefer deniz koridoru açılmış olacaktır.

1948’den beri Batı’nın her türlü gayr-ı meşru icraatına paravanlık eden İnsan Hakları Evrensel Palavrası hükümden düşecek ve insan haklarının müdafiliği rolü Türkiye eliyle Batı’dan alınacaktır.

Siyonist Devlet karşılıklı garantörlü iki devletli çözüme zorlanmış olacak.

Batılı iktidarlar nezdinde olmasa bile yaşanan vahşeti yakından takib eden Batılı milletler nezdinde Türkiye’nin imajı baştan sona değişecektir.

Eğer ki geminin Gazze’ye ulaşmasına Amerika eliyle yolda mâni olunursa;

Amerika’nın derdinin Siyonist Devleti korumak değil, yeni bir Müslüman katliamına şemsiyelik etmek olduğu netleşecek.

Amerika’nın Türkiye ve bölgedeki diğer Müslüman devletlerle kurduğu müttefiklik ilişkisi yerini Amerika’ya alternatif olarak yükselen Çin başta olmak üzere diğer güçlerin müttefiklik arayışlarına dümen kırmalarına sebeb olacak.

Amerika’nın senelerdir “insan hakları” adına yaptığı ve bundan sonra yapacağı her icraatın meşruiyeti tehlikeye girecek.

Eğer ki gemi Erdoğan’ın da dediği gibi akıl hastası Siyonistler tarafından bombalanır yahut bir müdahaleye maruz kalırsa:

Birincisi bir NATO ülkesine ait gemi bombalanmış yahut saldırıya uğramış olacak.

NATO taahhütlerini yerine getirir ve Siyonist Devlet’e müdahale ederse zaten konuşacak bir şey yok.

NATO iki yüzlülüğünü sürdürür ve saldırıya uğrayan bir üyesine sahip çıkmazsa, örgüt tartışmaya açılır ki, Rusya-Ukrayna savaşı esnasında böyle bir tartışma kimsenin işine gelmeyecektir sanıyoruz.

***

Buraya yazdığımız yahut yazmadığımız gerekçelerin toplamına bakıldığında görülecektir ki, Türkiye için TCG Anadolu’yu insanî yardım malzemesiyle yükleyip Gazze’ye doğru yola çıkartmak her bakımdan yerinde bir karar olarak görülmektedir.

Bu aksiyonun zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerekmektedir.