Afganistan'daki Hizbi İslami'nin lideri Gulbeddin Hikmetyar (1947-) Taliban'ın Afganistan'da kuracağı yönetime değinerek, kurulacak bağımsız ve kavmiyetçilik gütmeyen İslami bir devlete tam destek vereceğini açıkladı. Taliban'ın kuracağı yönetimin de bu özellikleri taşıdığını savundu.

Afganistan'da işgalin sona ermesine dair düzenlenen bir toplantıda konuşan Hikmetyar, Afgan halkını zaferinden dolayı tebrik ettiğini belirtti ve "Hepimiz bu günü; ABD ve NATO'nun Afganistan'ı başları eğik bir şekilde derin bir utanç içinde Afganistan'ı terk etmesini bekliyorduk" dedi.

Afganların bir asırda üç büyük istilacı gücü (İngiltere, SSCB ve ABD) mağlup ettiğini, ancak bu ülkelerin vekilleri aracılığıyla Afganistan'ı karıştırmaya çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Hikmetyar, Taliban'ın Afganistan'da kuracağı devlete değinerek kurulacak bağımsız ve kavmiyetçilik gütmeyen İslami bir devlete tam destek vereceğini açıkladı, Taliban'ın kuracağı devletin de bu özellikleri taşıdığını ifade etti. Hikmetyar yönetimde yer alma veya grubu için yönetimden kota talep etme gibi bir amacının olmadığını da ekledi.

Hikmetyar kimdir?

Kunduzlu bir Peştun olan Hikmetyar, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaline karşı direnen grupların en büyüklerinden biri olan Hizbi İslami'nin başında bulunmaktaydı.

1980'li yıllarda Türkiye'deki ve Avrupa'daki Türk diasporasındaki İslami kesim arasında Afganistan denildiğinde ilk akla gelen isim Hikmetyar'dı.

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı terk etmesi ve Kabil'deki Komünist rejimin çöküşü üzerine Kabil'e giren grupların birbirleriyle iktidar mücadelesine girişmesi ülkeyi 1992-1996 döneminde kanlı bir iç savaşa soktu. Bu savaşta taraf olan Hikmetyar, bu karışıklığa tepki olarak ortaya çıkan Taliban güçlerinin ilerlemesi üzerine Afganistan'dan ayrılmıştı.

11 Eylül saldırıları esnasında İran'da yaşayan Hikmetyar, ABD'nin Afganistan'ı işgaline direniş çağrısı yaptığı için İran tarafından kovulmuş ve yeraltına geçmişti.

2002'de Hikmetyar, Hizbi İslami'nin ABD işgaline karşı savaşacağını açıkladı. Bununla beraber Hizbi İslami'nin artık Afganistan'da tabanı ve gücü oldukça küçülmüştü. Yine de grubu, savaş sürecinde kısıtlı da olsa rol oynadı ve yer yer Taliban ile de iş birliği yaptı.

2016'da Hikmetyar ABD ve Kabil hükümetiyle anlaşarak savaşı bıraktı ve Kabil'e yerleşti. Fakat Taliban'a karşı savaşa destek vermedi. Hikmetyar Afganistan'da gerçekleştirilen ama katılımın çok düşük kaldığı 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday oldı.

Taliban'ın Kabil'e girmesi üzerine Hikmetyar Kabil'de yaşamaya devam edeceğini açıkladı. Enes Hakkani, Taliban adına Hikmetyar ile görüşmüştü.

Kaynak: Mepanews