Söz konusu suç duyurusunda, “Şeriat” kelimesi Türk Dil Kurumu’nun yayınlamış olduğu “Güncel Türkçe Sözlük”te tarif edildiği veçhile “Kur’ân’daki âyetlere, Hz. Muhammed (S.A.V)’in sözlerine dayanan İslâm kanunu; İslâm hukuku”dur. Lügâtin apaçık tarifinden anlaşılacağı üzere “Şeriat” mefhumu, İslâm dininin mukaddes kitabı olan Kur’ân-ı Kerim’in âyetleri ve Peygamberinin hadisleri mehaz ve ölçüt alınarak tanzim edilen kaideler manzumesidir. Dolayısıyla “Şeriat” kavramı İslâm dininin mukaddesatıyla doğrudan alâkalıdır.” ifadelerine yer verilerek, suça ilişkin deliller sıralandı.

STK'lar Gazze için Fatih Camii'nde bir araya geliyor STK'lar Gazze için Fatih Camii'nde bir araya geliyor

Küçük yaştaki çocuklara dini eğitim verilmesini istismar olarak gören ve “Trans çocuklar vardır” diyerek pedofiliye davetiye çıkaran CHP’nin sapık avukatı Feyza Altun, Kemalist rejimin kendilerine sağladığı İslam düşmanlığından cesaret alarak şeriata küfretmiş, Müslümanların yoğun tepkilerinden sonra gözaltına alınmıştı.

Feyza Altun Sikayet Dilekcesi01

Feyza Altun Sikayet Dilekcesi02