Sus! Sus! Nereye kadar? Memleket Selman Rüşdi gibi, Abdullah İbni Sebe gibi,  Tekin Alp kod adlı Moiz Kohen, Cemaleddin Efgani gibi dini içten yıkmaya, tahrif etmeye Resule, Ashab-ı Kirama hakaret etmeye meraklı kişilerle dolmuş. Meydanı boş bulmuşlar söyleyebilecekleri kadar söylüyor, atabildikleri kadar atıyor, sövebildikleri kadar sövüyorlar. Dört bir koldan sarmışlar Anadolu insanını, her bir yandan, içten dıştan fark etmez her çeşit maske ile. Bazen bir cemaat lideri, bazen bir tarikat bazen bir parti bazen bir dernek başkanı olarak… Giydikleri elbiselerin içine bakan da yok zaten… Milletin İslâma olan teveccühünü öylesine istismar ediyorlar ki, kim etrafına üçyüz-beşyüz kişi yığsa kendini alim-kurtarıcı-şeyh olarak pazarlıyor. Ve birileri bu fırsattan istifade “keyfiyeti beş para etmez bu kişileri” dini tahrifte, Ehli Sünnet Ve’l Cemaat’e düşmanlık ve Müslümanları taciz ve tehdit de kullanıyor.

Kendilerine olağanüstülük vehmettirilen bu insanlar Allah’a, kitaba, Resul’e, Sahabe’ye, Ehli Sünnet’e akıl almaz galiz küfürler ve hakaretler ediyorlar. Dikkat edin dini tahrifle meşgul bu insan yahud grupların hepsinin elinde yahud emri altında TV-Radyo-Gazete gibi propaganda unsurlarının tamamı vardır. Adnan Hocasından sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu’na, Cemalnur Sarguttan Bayraktar Bayraklı’ya, Mustafa İslamoğlu’ndan Haydar Baş’a, Abdulaziz Bayındır’dan Hayrettin Karaman’a, Yaşar Nuri Öztürk’ten Zekeriya Beyaz’a, Sülayman Ateş’ten İhsan Eliaçık’a Vehhabisinden Çağdaş Selefisine, Şia’sından Mezhepsizine onlarcası.. Ramazan’la birlikte emin olun bu tiplerin hepsi ekran karşısına geçip her biri kendisini kriptolayan mahfillerin sözcülüğünü yapacak ve tek bir hedefe saldıracak; Ehli Sünnet Ve’l Cemaat ve Anadolu insanın saf temiz inancına… Peki dini içten yıkan, tahrif eden bu zevata karşı daha ne kadar tahammül edilecek. Yada daha açık soralım dinimize inancımıza söven, saldıran, sahabeye hakaret eden, İslâm alimlerini aşağılayan bu insanlara karşı sabretmek zorunda mıyız?. “ Birası için ölmeyi göze alacak kadar gözü kara” kişiler kadar olsun davamıza, inancımıza sadakatimiz yok mu? İran başta olmak üzere uzun yıllardır ülkemizde Şiileştirme faaliyetleri inanılmaz bir hızda sürüyor. Gözler ve akıllar Hiristiyan misyonerleri ve Siyonist Yahud ile meşgulken Vehhabilik misyonerleri ve Şia misyonerleri İslâmı tahrifte, Sünni Akideye sahip kültür birikimine inanılmaz bir düşmanlıkta faaliyet yürüttüler. Şimdi ortalık çamurdan, çapulcudan geçilmiyor…

Peki, bu insanlar neler diyor? Elbette yazımız bu zevatın bütün yapıp etmelerini almaya müsait değil. Biz birkaç tanesi ile yetineceğiz. Gerisi araştırmacılara ve gerekeni gerektiği zaman yapmayı düşünen akıncılara kalmış.

Haydar Baş

Herkese göz kırpıyor, hem de ne kırpmalar, öyle mavi boncuk şeklinde dağıtmalar değil ha, asılından kırpmalar… Alevilere ve Şiilere göz kırpıyor hem de tam bir şii ve Alevi gibi davranarak. Alevi ve Şiilerin bile söylemeye cesaret edemediği şeyleri hem de alenen, hem de konferanslar tertip ederek milletin gözünün içine baka baka söylüyor. Ehli Beyt’in İmamlarının tamamlarını Ehli Sünnet olduğunu unutup unutturup sapı Şia’nın ürettiği sapık inançlarını Ehli Beyt diye pazarlıyor. Ve Sahabe’nin bir kısmına özellikle ilk üç halifeye ve Ehli Sünnet Âlimlerine küfür dâhil ağır hakaretler ediyor. İki TV’si gazetesi ve dergisi var. Doğu Perinçek gibi buda fabrikatör… Bir nevi Doğu Perinçek’in bu taraftaki versiyonu.

İslamcı kimlikli şahıs, parti yahud şahıslara saldırarak Ulusalcı kimliğini de beraberinde vurgulayarak Ergenekon’a göz kırpıyor, Atatürk’ü yere göğe sığdırmayarak ve uygulamalarını sahiplenerek Laik Kemalistlere göz kırpıyor… Tam bir Kemalist ve Ergenekoncu gibi davranarak. Konferanslarında Atatürk’ü Hafız annesi Zübeyde’yi Veli kadın gibi takdim ediyor ve aksini söyleyenleri galiz küfürler ve hakaretlerle anıyor… H.Baş diyor; "Türkiye cumhuriyeti devletinin kurucusu, büyük önderimiz M. Kemal Atatürk 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş, 8 yaşında hafız olmuştur" Yine o diyor; Ve Mustafa Kemal annesinin dergâhına gelir zikir halkasına oturur, “Allah, Allah, Allah, Hay” diyerek kan ter içinde kalırdı…

 Mustafa Kemal bu… Hainler… Mustafa Kemal bu… Ama Hocam Mustafa Kemal bilmem kimi (İskilipli Atıf Hocayı kastederek) idam etti , ipe çekti…  Ben olsam onu 10 defa diriltir 20 defa idam ederim.

 Niye ederim? İstiklal mücadelesi yapılıyor “Sakın ha Yunan ordusuna bir şey demeyin”, Kuvayı Milliye “Eşkıya ordusu” diyor. Sen bana karşı bu mücadeleyi vereceksin ben de san hayat hakkı tanıyacağım… Allah bana o hayatı haram eder.

Manyak!.. Ne olmuş… eee. Peygamber onu davet etmiş “ Ne bekliyorsun gel!” Kurban kesim onu Peygambere… Vatan düşmanı”

Hem tarih bilgisi hem din bilgisi zayıf bu yaratık cami duvarına yanaşmaya çalışıyor ama Müslümanlara domuz eti de köpek eti de haram. Bunu en iyi o bilir.

Sahibi olduğu Yeni Mesaj gazetesinde Mavi Marmara Gemisi hakkında ileri geri konuşulabiliyor, Bülent Yıldırım ve 9 şehidi hesapsız karalamaya tabi tutarak İsrail’e göz kırpacak kadar şirazesini şaşırmış durumda.

Mustafa İslamoğlu

Bu coğrafyadan geçmişten günümüze ne kadar sapık görüşlü aydın kisveli kimsel gelmişse neredeyse bütün sapık görüşleri İslamoğlu’nda terkip olmuştur. Bu açıdan İslamoğlu’nun açıklamaları çok su götürür.  O sadece Ehli Sünnet Ve’l Cemate düşmandır. Bu yönde kimde elle tutulu hangi beyan varsa Ehli Sünnete karşı kullanmaktan, savunmaktan geri durmaz.  Üslubu ve niyeti olukça kirli ve pis. Muradımız ona yine onun üslubundan cevap vermek ama edebimiz müsait değil.

M.İslamoğlu diyor; Cemalettin Afganiyi Eleştirenler o’nun tuvalet bezi bile olamazlar.(Hadi sen kalk bu kadar Ehli Sünnet Âlimine tuvalet bezi de. Sonra laf sana dönünce puştluk yap. Her şeyin bir zamanı var.) Peygamber Efendimiz abdestsiz olarak Kur’an okumuştur der ve iftira atar.  Hangi âlim hayız kadın camiye giremez derse o yahudilere meyletmiştir der ( Yani dört mezhep imamı da bunun içinde 1400 yıldır gelen tüm âlimlerde), Abdest alırken ayak yıkanmasa da olur çıplak ayağa mesh yapılabilir (Şii Fıkhında geçer ve Şii’lerin en belirgin amelidir), Kadere iman şart değil tartışmalı bir fazlalıktır der (1400 senedir  öğretilen akide olan bu şartı bir kalemde atar). Ye’cüc Me’cüc seddin arkasında yok. (seddin arkasında olduğu Kehf suresiyle 94 ayetle sabittir), Ehli Beyt Mezhebi diye uyduruk bir mezhep telkin eder (Şiilik diyemediği için siyasi söylemidir).

Bu adamın sıkıntısı ve fitnesi çok uzatmadan birkaç tanesini söyleyip sifonu çekelim. Arkadan ters ilişki caizmi ? sorusuna (  HYPERLINK "http://www.sapitanlar.com/index.php/humeyni-fetvalari/"eski yazımızda detayları var) Cevap Olarakta; ” Bu Ayetullah Humeyni’nin icad ettiğıi bir şey değil ki. Ta İbn Abbas’ın öğrencisi ikrime ayetteki “kadınlarınız sizin tarlanızdır, tarlanıza nereden/nasıl isterseniz öyle varınız” ayetini herhangi bir sınırlama olmadığı şeklinde yorumlamıştır. İkinci nesilden/tabiinden olan ikrime’nin bu yorumuna kendi çağdaşlarından “köle yanıldı” tepkisini veren tabiin olmuştur. Ehl-İ Beyt okulu genellikle bu yorumu benimsemiştir.” !.. Diyecek kadar sapkınlığa giden İslamoğlu gelen tepkiler üzerinde bu sapkın görüşünü sitesinden kaldırmak zorunda kalmıştır... Tepki ve tavır böyle bir şey. Gereğini yapmak böyle bir şey.

Abdulaziz Bayındır

Ebubekir Sifil Hocamızın ifadesiyle tam bir patolojik vaka. Bayındır’ın en büyük zırvalarından birisi “Allah geleceği bilmez” tezidir. Ne cevap vereceksin şimdi cehaleti bu çapta olan birine. Ateistler bile bu tür saçmalığa güler ve böyle bir mantık kurgusu ile hareket etmez. Kendisine bir konferansta sorulan bir soruya verdiği cevap ayniyle şu“Allah bir kimsenin kiminle evleneceğini bilmez.”

Göüşlerinde dehşet çapta Vehhabi etkisi vardır. EvliyaULLAH’ı ve kabir ziyareti yapanı müşrik ilan eder, şefaati inkâr eder, Evliyayı(ALLAH dostlarını) müşrik olmakla nitelendirir(haşa)

Hayrettin Karaman

Bir kesim tarafından oldukça yüceltilen bir zat. Ama ilginçtir Dinler Arası Diyalog Taifesince baş üstünde tutulan Karaman’ın bu yüceltmeye karşı “İLİM ADAMI TAVRI” söz konusu değil. Verdiği fetvalar, açtığı kapılar ile kendini yüceltenleri ihya etmekten başka bir şey yapmamıştır. Emperyalizme karşı mücadele eden Türkiye2li mücahidler hakkında, Afganistan-Irak-Suriye’de yürütülen emperyalist savaşlara karşı cihad eden müminler hakkında nerdeyse çarpıcı hiçbir beyanı yoktur. Ama şimdi göreceksiniz yeryüzünden İslâmı kazımak ve tek bir tane bile Müslüman bırakmaktan başka gaye edinmemiş inanç mensupları için ne diyor: Ehli Kitab Cennete Girecek !

“… Kur’an’ın cennete gireceklerini bildirdiği  HYPERLINK "http://www.sapitanlar.com/tag/yahudi/"Yahudi ve Hıristiyanlar ile cehenneme gideceklerini bildirdiği arasında fark vardır. Allah’a şirk koşmadan Allah’ın bildirdiği dinlere göre yaşayan ehl-i  HYPERLINK "http://www.sapitanlar.com/tag/kitap/"kitap cennete girecekler (…) Nitekim Müslümanlar da böyledir. (Eğitim Bilim, Sayı: 34. Temmuz 2001)

Ve Hayrettin Karaman’ın diğer zırvaları: “Sakal ve misvak adet sünnetidir, bir kültürdür… Modası geçti. Öbürü de daha güzel temizlik yapan fırçalar çıktığından önemsizdir. İsteyen yine de kullanabilir”. (Yeni Şafak, 23.04.2010)

Kurban kesmek yerine parası tasadduk edilebilir! “Kurban üstüne mezhepler ittifak edememiş, kimi sünnet demiş. Öyleyse Kurban kesmek yerine parası tasadduk edilebilir. Ayrıca kurbanın derisi problemi de biter…” (Yeni Şafak, 8 Eylül 2000)

            Ve son olarak Enflasyon kadar faizin helal olduğunu savunmuştur. İslam’da recm yoktur, demiştir

Yaşar Nuri Öztürk

Ekranların değişmez yüzü. Programlarını tam Cuma saatinde yapan ve bunun sebebini soranlara hastalığını mazeret gösteren kendisine Cuma Namazı nasip olmayan bir zavallı. Müslüman Anadolu bu adamı tanıyor zaten biz kısa geçeceğiz.  Hac’cın zamana bağlı olduğunu kabul etmez. Kader ve alınyazısı konularında itikadi sapmalar göstermiştir. “Aklı öndedir” lafzını benimsediği için birçok İslamî esasa tahrif etme yoluna gitmiştir. Mustafa İslamoğlu ile 28 Şubat Kararları ile estirilen terör zamanı özellikle 2000’li yıllarda zihinleri iğfal eden bir çok programa imza atmıştır.

Zekeriya Beyaz

Tavuktan ve Horozdan Kurban olur diyecek kadar ilimde ve zekâ’da özel kabiliyetleri olan bir garip yaratık. CNN Türk'te 'Aykırı Sorular' Programının sunucusu Enver Aysever'in sorduğu 'Kurban etiyle içki içen bir adam günaha girer mi?" sorusuna Zekeriya Beyaz şu cevabı verdi: Yok efendim. Ne ilgisi var. Yani özel suretle kurban eti filanın yanında yenilir, yenilmez yahut da sıvının yanında içilmez diye bir şey yok. Bu aşırılıktır." Bu şarlatanın binlerce bozuk düşüncesi var bu sebeble detaya gerek yok…

İhsan Eliaçık

“Kâbe etrafında yapılan tavaf da bir cahiliye geleneği, hatta putperestlerden kalma bir dini törendir”diyen Şii sapık Ali Şeriati’nin kötü bir Türk taklidi. Başörtüsü Allah’ın kesin emri değil demesinden tutun Zekât müessesini devre dışı bırak bir Mülkiyet anlayışı ve yine Cemalettin Afgani ve Muhammed Abduh gibi İslam’ı içten tahrife yeltenmiş mason müsveddelerini kahraman ilan edip sahipleniş. Ama en göze batanı bir ritüel dediği, çoklu-azlı vakitli vakitsiz tayin ettiği namaz. O görüşü bir röportajdan aynen;

“Namazın esasında Kuran’daki ifadelere  ve peygamberimizin uygulamalarına baktığımızda iki ile yedi vakit arasında olduğu sonucu çıkabilir. Kurandaki bazı ayetlerden iki, bazılarından üç, bazılarından dört ve beş vakit olduğu sonucu çıkabilir. Peygamberimiz Mekke’de onüç yıl boyunca sabah ve akşam olmak üzere iki vakit namaz kılmıştır. Medine’de üç vakit kılmış, fakat kıldığı vaktin arasını açarak kılmış. Akşam ezanı okununca üç rekât namaz kılmış, ara biraz daha açılınca dört rekât daha namaz kılmış. Buna yatsı namazı demişler. Sonra öğleye doğru namaz kılmış saat 10.00 gibi (kuşluk). Daha sonra gece namazına kalkmış (teheccüd). Bunların hepsini toplarsanız iki ile yedi arasında değişiyor. Peygamberimizin vefatından sonra beş vakti ezan olarak dondurmuşlar. Bana sorarsanız multi vakit uygulaması yapılmalıdır. Ne demek multi vakit? Çoklu vakit. İlla beş vakit olacak diye bir kural yok.  İnsanlar durumuna göre namaz kılmalıdır. Bence şimdi şehirde yaşayanlar için namaz üç vakitte (cem) olabilir. Sabah işe giderken (sabah), öğle paydosunda (öğle-ikindi) kılarsın, birde mesai sonunda dönünce (akşam-yatsı) kılarsın. O zaman hiç sorun olmaz.” (19-10-2011 Taraf Gazetesi)

Bayraktar Bayraklı

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ilahiyatçı Prof. Bayraktar Bayraklı, televizyon programında şeytan taşlamanın İslam’da yeri olmadığını yok, “Abuk subuk işler yapılıyor” demişti.

Bu zat, Abdulaziz Bayındır gibi, Evliyaya müşrik dememekle beraber Bayındır’ın birçok sapık görüşüne destek vermektedir. Söyledikleri sapık mu’tezile fırkasının görüşleri ile örtüşmektedir. Miracı kabul etmemekte (göklerdeki kısmını), mütevatir olan parmaktan su akıtma mucizesini inkâr etmektedir. Ayeti Celileleri kendi kafasına göre en çok kafasından te’vil edenlerdendir… Ayetlere yanlış mana verdiği de müşahede edilmiştir…(Rahman Sûresinde).

Mezhepleri kabul etmez, geçmiş büyük âlimlere kötü konuşur. Mezhep imamlarını bölücülükle suçlar. Kadının mirasta erkeğin yarısını aldığı hükmünü inkâr eder. Ölen kimse için Kuran okumak şirktir, demiştir. Kadının başı açık ve erkeklerle birlikte namaz kılabileceğini ve savunur. Kadın erkek tokalaşması caizdir, der. Hz. İsa’nın (a.s.) inişini inkâr eder. Seferiliği inkâr eder. Kabir azabını inkâr eder. Namazları cem etmeyi bütün hayata yaymıştır. Kadının seyahate çıkması için mahrem şartını inkâr eder. Tarikatı, tasavvufu şirk sayar.

Süleyman Ateş

Büyük Doğu Mimarının bu adam hakkındaki genel hükmü ile başlayalım “8 adet vesika bu adamın, iman, meçhule saygı, anlatılamaz ve anlaşılamaz olana karşı korku, ilim, irfan ve zekâ adına zerre miktarınca nasibi olmadığını göstermeye yeter…” (Rapor 3 S. 41)

Devam edelim…

İmanın altı esasından birini inkâr veya şeriata aykırı şekilde te’vil eden kimse kâfirdir. Kimseye kafir demek niyetinde değiliz. Sadece işin ehemmiyetini belirtmek için bu girişi zaruri gördük. Mevdûdî kaza ve kaderi inkâr ederken Süleyman Ateş de meleklerin rüzgâr olduğunu yazmıştır. Yani meleklerin varlığını apaçık bir şekilde inkâr etmiştir. Bunu ispat için Kur’ân-ı Kerîme Göre Evrim Teorisi isimli yazısından iki paragrafı aynen alıyoruz: «Burada bulutları sevk eden melek, basınç değişikliği ile meydana gelen rüzgârdan başka bir şey değildir. Bir hadîse göre de sesleri kulaktan kulağa nakleden melektir. Şüphesiz bu melek de seslerimizi titreşimiyle etrafa yayan atmosferdir. Demek ki tabiat kuvvetleri de melek olmaktadır. Zira melekler Allah’a isyan edemeyen, yani hür irade yeteneğinden yoksun, emredildiği şeyi yapan güçlü varlıklardır. Tabiat kuvvetleri de aynı niteliğe sahip değil midir?
İşte Âdem’e secde eden melekler, irade yeteneğini, akıl gücünü insana boyun eğen tabiat kuvvetleridir. İnsan akıl gücünü kazanınca tabiat kuvvetlerini emri altına almış, onlardan yararlanmasını, onların korkunç etkilerini önlemesini bildirmiştir.”(İlahiyat Fakültesi Dergisi C. 20, S. 143-144)

Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Evrim Teorisi isimli yazısından bazı kısımları hep birlikte okuyalım : “Hayatın, ilkel hücrelerden evrimleşe, evrimleşe önce basit canlıların, sonra daha üstün yapılı canlıların ve sonunda da insanın meydana geldiği kesin kanıtlarla ortaya konmuştur.  (İ. Fak. Dergisi C. 20, S. 131)

 Ve son olarak Yahudi ve Hristiyanların cennete gireceğini iddia eder. Cennete girmek için “La ilahe illallah” yeterli “Muhammedur Resulullah” a gerek yok demiştir. Şefaati ve (yüzü suyu) hürmetine istemeyi ve tarikatları şirk olarak görür.

Adnan Oktar

Ekranların sex ikonlarını etrafına alıp çiftetelli eşliğinde zaman zaman Ankara havasına geçişler yaparak güya “din” anlatan ve yine güya dindar bir zat… Bu kadar güya ya gerek yok amma velâkin… Konuşma, yazma ve sağlıklı muhakeme ve muhasebe imkânından mahrum bu zatın onlarca eserde imzasına bakıp tek bir defa konferans verdiğini, o kitaptakilerin sadece bir sayfasını dahi bir programda anlatabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü böyle bir olay yok… O cicişleri ile onların yüzleri ve memeleri ile ilgili ekranda çok derin muhabbetler yapmakla meşgul. Bu adamda Atatürk’ü yere göğe sığdıramayanlardan…  Birkaç da eser yazmışlar. Akla zarar sürüyle şey. Bununda TV’si var ve milletin zihnini iğdiş etmekle vazifedar…

Bu adamın zeka seviyesi anlamak ve insanları kendi gibi zannettiğini görmek için Akit Gazetesi muhabirinin “Masonlarla aranız nasıl? Size nasıl bakıyorlar?” sorusuna verdği cevapta rahatlıkla görebilirsiniz.  “Masonlarda da çok mühim gelişmeler oldu. Masonların içindeki dindar olan, dine yakın olan insanlara sürekli Kuran’ı, İslam’ı anlatıyoruz. Ziyaretime de geldiler, geliyorlar. Tapınak Şövalyeleri de geldi. 33. Derece masonlar geliyor ve Kuran’ı ilk defa böyle öğreniyoruz, çok sevindik çok memnun olduk diyorlar. Arkadaşlarım mason localarında Kuran ve İslam dersleri vermeye başladılar.”

İskender Evrenesoğlu

NUR TV'de sürekli konuşan ve kendisini Allah'ın Rasûlu diye kamuoyuna tanıtan; sahte, şarlatan Mehdi(!) İskender Evrenesoğlu (İskender Ali Mihr). Bu sahte peygamberin bir kaç dümenini ve şeytani oyunlarını aşağıda maddeler halinde belirtiyoruz; Kuranda 3 bin ayet vardır”, Allah ile konuşuyorum" , "Benimle birlikte Allah ile konuşan 20 arkadaşımız var", "Ben Resulüm" , "65 milyon insanda, 5 milyonu cennete gidecek" , "Alnındaki  beni göstererek, “ bunun ( peygamberliğine ) bir işaret olduğunu” belirtmesi” vs. Cemalnur Sargut adlı kadının b sahtekârın kontrolünde olan NPL tv’de oldukça uzun bir dönem program yaptığını da bir dipnot halinde belirtelim.

Cemalnur Sargut

Dinler arası diyalog taifesinin bir başka kolu. Dili tatlı ve anlatımı yumuşak fakat tahrifatı sinsi bir mahlûk…

Haberturk’ten Söz Sende program yapımcısı Balçiçek İlter'e konuşan Araştırmacı-Yazar Sargut, bu kadar İslam ve tasavvuf bir yaşam biçimidir diyorsunuz ancak siz neden örtünmüyorsunuz? sorusunu, "tesettürün insanın gönlünde olduğuna iman ediyorum. Esas önemli olan çirkin huyların ve aynı ölçüde aşırı güzelliklerin örtülmesidir. İslam eşittir tesettür diye birşey oldu. Halbuki İslam'ın beş şartı içinde tesettür yok." sözleriyle cevaplandırdı.

İnternet ortamına videosu yüklenmiş ve rahatlıkla bulunacak olan TRT 1’deki Gülbence isimli programdan: Cemalnur yine sevgiden, güzellikten bahsederken Gülben Ergen: ‘Hatta başka dinde olanlar da oruç tutmuyor, namaz kılmıyor ama biz onları seviyoruz’ deyince Cemalnur şöyle diyor: ‘Çok güzel söylediniz. Zaten Mevlânâ Hazretleri de: ‘Bütün dinlerde bu inanış vardır. Bütün dinlerdeki insanların taptıklarında ‘Yâ Rabb! Yâ Hayy!’ sesi geliyor. Hatta bir anımı anlatayım; Amerikalı çok arkadaşım vardır. Bir gün beni Budist tapınağına götürdüler, içeride fil görünümünde bir kadın heykelinin önünde saygı gösteriyorlar, öyle inanıyorlar ki çok güzeldi. Zaten onlar da Allâh’a tapıyorlar, sadece o heykelde Allâh’ı bulmuşlar, fark yok. Zaten dinler arasında fark yoktur. İslam hepsini kucaklar.

Tekrar affınızla bir anımı anlatayım. Yahudi bir arkadaşım var, kendisini çok ama çok seviyorum. Bir oğlu var, kendisi oğluna çok düşkündür. Bir gün araba oğlunu eziyor, oğlu hastaneye yatıyor, eve geliyorum bir de ne göreyim o kadın evde. Oğluna çarpan adamla oturuyor. Soruyorum ona ‘Neden hastanede değilsin?!’ diye, o da bana: ‘Bu şöför oğlumu yanlışlıkla ezdi, şimdi çok vicdan azabı çeker, onu teselli ediyorum. Bu başıma gelenler Allâh’ın imtihanıdır’ dedi. Bakın işte bu Yahudi arkadaşım benim için çoğu Müslümandan daha Müslümandır.’

Sezai Dilbilen, Aylık Dergisi 106. Sayı Temmuz 2013