Bloomberg News tarafından görülen taslak bütçe planlarına göre, 2023'te %3,9 ve 2021'de %2,7 olan savunma harcamaları 2024'te ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının %6'sını oluşturacak.

İsrail'de çatışmaya son verilmesi çağrısında bulunan ‘seslerde’ gözle görülür artış İsrail'de çatışmaya son verilmesi çağrısında bulunan ‘seslerde’ gözle görülür artış

Kremlin'in savaşın etkilerinin incelenmesinden kaçınmaya devam etmesi nedeniyle gizli veya belirtilmemiş kalemlere yapılan gizli harcamaların neredeyse iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Rusya'nın savaş bütçesinin evrimi, görünürde bir sonu olmayan ve ağır bir mali bedel ödeten savaşın ortasında hükümetin değişen önceliklerini gösteriyor. Kremlin'in Mart ayındaki başkanlık seçimlerine hazırlandığı ve ekonominin benzeri görülmemiş uluslararası yaptırımların baskısı altında olduğu bir dönemde bile savunma harcamalarının önümüzdeki yıl sosyal harcamaları geçmesi planlanıyor.

Hükümetin Cuma günü görüşeceği taslak önerilere göre, savunma harcamaları bu yıl 6,4 trilyon rubleden 2024 yılında 10,8 trilyon rubleye (112 milyar dolar) yükselecek. Öngörülen savunma bütçesi, Putin'in Şubat 2022 işgalini başlatmasından önceki son yıl olan 2021'de tahsis edilen 3,6 trilyon rublenin üç katı olacak.

Gizli harcamalar 2023 yılı için 6,5 trilyon rubleden 11,1 trilyon rubleye yükselecek.

Bu rakam toplam bütçe harcamalarının %30'unu temsil edecek ve 2021'de tüm zamanların en düşük seviyesi olan %14,9'dan bu yana gizli harcamaların payını ikiye katlayacak.

Sosyal politikalara yönelik harcamaların 2023'teki 6,5 trilyon rubleden 2024'te 7,5 trilyon rubleye ulaşması planlanıyor. Bütçe taslağında 2024 yılında toplam harcamaların bu yıla göre %15 artışla 36,6 trilyon ruble olması öngörülüyor.

Yine de Rusya gelecek konusunda iyimser.

Savaş maliyetlerinin artmasına ve yaptırımların etkisine rağmen hükümet, 2023'e göre %22 artışla 35 trilyon rubleden fazla gelir elde edileceğini ve bu yıl %1,8 olan bütçe açığının yarı yarıya azalarak 2024'te GSYH'nin %0,9'una düşeceğini öngörüyor.

Açığın 2025'te GSYH'nin %0,4'üne düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Mali taslağın yasalaşması için parlamentonun her iki kanadının da onayı ve ardından Putin tarafından imzalanması gerekiyor.

Petrol ve doğalgaz gelirlerinin de önümüzdeki yıl yaklaşık dörtte bir oranında artarak 2024 yılında 11,5 trilyon rubleye ulaşması bekleniyor.