Mahallî seçim sonuçlarıyla alâkalı bir sürü sebep söz konusudur ve sayılacaktır da; fakat bize kalırsa en başa yazılması gereken şudur ki, mevcut Ak Parti siyaseti sürdürülemez, değişmek zorundadır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu saatten sonra kitle partisi olacağım diye hizmete, bayındırlığa yaslanıp, ideolojiyi göz ardı ederek, aynı tas aynı hamam yoluna devam edemez. Türkiye’de kitle partisi olmanın yolu rengarenk olmaktan değil, kitleyi kendi ideolojisinin rengine boyamaktan geçer. 22 senedir Ak Parti’nin en büyük zafiyeti buradadır. Erdoğan’dan önceki sağ partiler de aynı hataya düşmüş, hizmete-bayındırlığa yaslanmış ve neticesinde siyaset tarihinin çöplüğüne atılırken, kimisi başını bile kurtaramamıştır.

İzmir başta olmak üzere CHP’li belediyelerin içler acısı hâli ortadayken, seçmeninin ideolojik davrandığı artık hakkıyla idrak edilmeli ve herkes ortaya çıkan tabloya bakarak bulunduğu koordinatları yeniden gözden geçirmelidir.

Eğer ki seçim sonuçları ruhî açıdan değil de maddî plandan değerlendirilmek suretiyle sırf ekonomik şartlara bağlanırsa, son yıllarda elde edilen yarım yamalak kazanımlar dahi çarçur edilecek ve Türkiye için zaman geriye, tersine akacaktır.

Teşkilâtı baştan sona pörsüyen, balla tezeği karıştırmak gibi muhafazâkar-liberal-dindar-seküler saçma sapan bir ideoloji benimseyen Ak Parti'nin troller üzerinden işlettiği iletişim insanımızı kusma noktasına getirmiştir. Misyonunu ve ufkunu kaybetmiş vaziyetteki Ak Parti, eğer ki bu tokat ile kendisine gelmezse, bundan sonrasında yokuş aşağı yuvarlanacak ve kendisinden önceki muhafazakâr siyasî partilerle aynı akıbeti paylaşacaktır. 

Eğer ki bu sonuçlar hakkıyla değerlendirilecek olursa, o zaman rahmet vesilesi olur. Unutulmaması gerekir ki, bugün ortaya çıkan tablo menfi de olsa, bunun tayin edicisi CHP’nin başarısı değil Ak Parti’nin başarısızlığıdır. 

Türkiye'nin ambargo kararı sonrası İsrail 'abisi' ABD'ye koştu Türkiye'nin ambargo kararı sonrası İsrail 'abisi' ABD'ye koştu

* İlerleyen günlerde seçim sonuçlarıyla alâkalı detaylı değerlendirmelerimizi yayınlayacağız.