Selahaddin Eyyubi, 1137-1193 yılları arasında yaşamış bir İslam komutanıdır. Efsane mücahit, aynı zamanda savaş stratejisti olarak da tanınmıştır. Selahaddin Eyyubi, İslam dünyasında çok ehemmiyetli bir şahsiyettir. Eyyubi, sadece İslam dünyasında değil, Batı’da da saygı duyulan bir isimdir.

Selahaddin Eyyubi, Musul Emiri Zengi'nin hizmetinde savaşan bir askerdi. Daha sonra kendi ordusunu kurdu ve Haçlı seferlerine karşı savaştı. 1187 yılında Haçlılar’dan Kudüs'ü geri almasıyla tarihe geçti. Bu zafer, İslam dünyasında büyük bir coşkuya sebep oldu. Selahaddin Eyyubi, İslam dünyasının lideri olarak kabul edildi.

Onun Haçlılar’a karşı ilk önemli seferi 20 Cemâziyelevvel - 15 Cemâziyelâhir 573 (14 Kasım - 9 Aralık 1177) tarihleri arasında gerçekleştirdiği Gazze-Askalân seferidir.

Selahaddin Eyyubi; askeri başarılarının yanı sıra, adaleti, merhameti ve dürüstlüğü ile de tanınmıştır. Kudüs'ü geri aldıktan sonra, şehirdeki Hristiyanları öldürmek yerine, onları serbest bıraktı ve kendi ülkelerine gönderdi. Ayrıca, Eyyubi, Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşamasını sağlamak için bir düzen tesis etti. Tabiî ki şeriatın ışığında…

Selahaddin Eyyubi'nin hayatı pek çok esere konu olmuştur. Özellikle, Batı'da, onun hayatı ve mücadelesi hakkında yazılan ve konu edilen eserler arasında, "Saladin: Sultan of Egypt and Syria" adlı kitap ve "Kingdom of Heaven" adlı film yer almaktadır. Eyyubi’nin adı insanlık için adalet, merhamet ve hoşgörü gibi önemli değerleri temsil etmektedir.