İsmail Ağa Cemaati Medreselerinden Abdüllatif Kavcı ile bir röportaj gerçekleştirildi. Söyleşide çok çarpıcı açıklamalar yer almakta. Röportajın bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz:

"İbn-i Teymiyye, “ilmi çoktur ama aklı ilminden büyüktür” diye şöhret bulmuştur. Yani aklını nakle galip getirmiştir. İslâm düşünürlerinin genel kanaati hocasız ilme düştüğü için doğru yolda sapıklığa düşmüştür. İlmin altyapısını almadığı için hataya düşmüş, hadislerden din çıkarmaya çalışmıştır. En belirgin özelliği bugün Selefîlerin de savunduğu haşa “Allahü Teâla göktedir” anla- yışıdır sapıklığa düşmesinin sebebi. Kürsüye çıkıp “ben nasıl burada oturuyorsam Allah arşın üzerin- de öyle oturuyor “ diyerek bir cisme isnat etmekle sapıtmıştır. Bununla kalmayıp Rabıta’yı, Şefaati yani İslâm’ın ana beslenme kaynaklarının tümünü yıkmaya çalışıp, inkâr etmiştir. O şeyh-ül-İslâm değil, bid'at ve âsâm, yani sapıklık ve günahlar şeyhidir, önderidir. Vahhabîlerin bozuk itikadların- dan ilk konuşan odur. Ve aslında, bu bozuk, sapık fırkayı ortaya çıkaran odur. İbni Teymiyye’yi saat- lerce anlatanlar bunlardan da bahsetmeli."

Röportajın devamını ulaşmak için Baran Dergisi'nin 408. Sayısından ulaşabilirsiniz. Baran Dergisi'ne size en yakın Turkuvaz Bayiisinden ulaşabilirsiniz!