Eskişehir Reşadiye Camii, 1916 yılında Sultan Reşad tarafından yaptırılmıştır fakat görünüm ve yapı tekniği itibariyle Osmanlı mimarisini yansıtmamaktadır.

detail-photo-fancybox-0

Klasik dört duvar dikdörtgen şeklinde ve kubbe yerine, dört tane üçgen şekilli, ahşaptan çatı yapılmıştır ve de bir minaresi bulunmaktaydı.

detail-photo-fancybox-1

1969 yılında proje ve planlaması Mimar Cevat Ülger tarafından hazırlanan yeni Reşadiye Camii, eskisi yıkılmadan yanına yapılmıştır. Yenisi 1978 yılında tamamlandıktan sonra eskisi yıkılmıştır.

detail-photo-fancybox-3

Reşadiye Camii’nin ana kubbesini, küçük yarım kubbeler tamamlıyor. Kubbenin içerisinde Peygamber Efendimiz’in ve dört halifenin isimleri yazmakta.

Kare planlı yapının üzerine kubbeyi oturtmak için ince fil ayaklar üzerine pandantifleri oturtup desteklemiştir. Böylece ana kubbe dış veya iç şartlardan oluşacak yük binmesine karşın mukavemet kazandırılmış olup kubbenin çatlamasının veya kaymasının önüne geçilmiştir.

Yapının ana malzemesini taş ve kırmızı tuğladan meydana gelmektedir. Mihrap, kapı, pencere ve müezzin kürsüsünde de mermer kullanılmıştır. Kapılar ise ahşap malzemeden yapılmıştır.

detail-photo-fancybox-4

Caminin iki minaresi olup iki şerefelidir. Şerefenin kenarları korkuluklarla çevrilidir. Korkuluklar, caminin üslubuna göre oymalı taş parmaklıklardan yapılmıştır. Minare gövdesiyle şerefenin birleştiği kısım mukarnaslarla süslenmiştir.

Camii’nin mihrabında mermer kullanılıp, mukarnaslarla bezenmiştir. Cevat Ülger bilhassa mukarnaslara önem verir çünkü İslam mimarisini, diğer mimarilerden ayıran en önemli şeyin mukarnaslar olduğunu ifade eder. Bakanları derin bir tefekküre sevk eden mukarnaslar aynı zamanda statik ve plastik görevleri de üstlenerek geçiş formları sağlar.

detail-photo-fancybox-5

Camii’nin minberi mermer malzemeden yapılmıştır. Minberler de mermer ve taş malzeme Osmanlı döneminde, ahşap Selçuklular döneminde kullanılmıştır. Mimar Karamehmedler, camiinin üslubuna atıfta bulunmuştur.

Camii’nin ön cephesi kemerli ve açık, üstü tonoz kubbe ile örtülü ve örtüsü sütunlarla taşınan revaklar vardır.

detail-photo-fancybox-6

Son cemaat yeri, camiinin giriş kapısı önündeki kısımdan yüksek tutulmuş revaklı namaz kılma bölümüdür.

Mazgal pencereler ile camiinin aydınlatılması sağlanmakta. Pencerelerin bulunduğu ebatta küçük olsa kışın camiyi soğutur, daha büyük olsa yazın halıları yakar. “İsraf haramdır” ölçüsü mimarimizin mihenk taşını oluşturur.

Camii’nin doğu kısmında hanımlara ayrılan kısım bulunmakta.