Dünya genelinde üretilen elektrikli araçlara hâkim olan uzmanların yetiştirilmemesi ve servis ağının yetersizliği, madde plânıyla beraber kapital düşünce sistemini de çökertecek. İnsan tekâmülüne doğrudan endeksli olarak gelişmesi gereken teknolojinin, fikirsiz insanların ahmaklığıyla gösteriş hâline getirilerek talep edilmesi de zekânın çözüm odaklı bir ruh hadisesi olduğunu göstermiştir.

İnsan tekâmülüne dair hiçbir fikri olmayan dünya düzeninin âlelâde bir şekilde piyasaya sürdüğü elektrikli araç akımı büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmak üzere.

Dünya genelinde üretilen elektrikli araçlara hâkim olan uzmanların yetiştirilmemesi ve servis ağının yetersizliği, madde plânıyla beraber kapital düşünce sistemini de çökertecek.

İnsan tekâmülüne doğrudan endeksli olarak gelişmesi gereken teknolojinin, fikirsiz insanların ahmaklığıyla gösteriş hâline getirilerek talep edilmesi de zekânın çözüm odaklı bir ruh hadisesi olduğunu göstermiştir.

Hiçbir fikrin ve uzmanlığın olmadığı hâlde sırf üstün olduğunu göstermek için aldığın teknolojik aletlerin ilgili uzmanlarının varlığını sorguladınız mı? Hayır.

İnsana yatırımın ve insan yetiştirmenin hayvan beslemekten daha değersiz olduğu bir dünyada madde gelişimi felaketten başka bir şey getirmez.

Ruh, anlayışını yenileyemeyen insanlığa maddeye tahakküm etmesi gerektiğini kendisi dayatıyor. Önce insan ve sistem geliştirilir, sonra maddeye tahakküm edilerek varlık sahasına çıkarılır. Şimdi güneşteki patlamalar falan konuşulacak ve mevcut dünya düzeninin insana vermediği değerin sorgulanmasının önüne geçilecek.

Sonuç olarak bütün elektrikli araçların uluslararası satışları durdurulabilir. Çünkü bu araçların uzman ve servis hizmeti gücü, üretim sayısına yetişmiyor, hatta yok. Şu bir gerçek ki; yeni dünyanın, insan haysiyetini kurtarıcı rolünde yeni bir ruh ve fikir sistemine ihtiyacı var. Bunu insanlığa arz etmeyi başarabilen, maddenin de sahibi olacaktır.

Anı yöneten zekâ da ruhi bir hadisedir. Fikir, ruh ve aklın koordinasyonuyla tezahür eder. Ruhsuz aklın getirisi de götürüsü de insan için felaketten başka hiçbir sonuç vermez.