Kanun teklifi kapsamındaki düzenlemeyle yıllık cirosu 240 bin liranın altındaki küçük işletmeler gelir vergisinden muaf olacak. Basit usulde çalışan esnafa yönelik yıllık yaklaşık 235 milyon liralık vergi gelirinden vazgeçilmiş oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf tutuldu. Kabul gören kanun teklifi yaklaşık 850 bin esnafı kapsıyor.

235 Milyon Lira Esnafın Cebinde Kalacak

Yeni düzenleme ile küçük esnaf yıllık beyanname vermeyecek. Diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecek. Böylece hükümet, basit usulde çalışan esnafa yönelik yıllık yaklaşık 235 milyon liralık vergi gelirinden vazgeçmiş oldu. Her yıl bu kadarlık kaynak esnafın kasasında kalacak.

İşine Yatırım Yapan Kazanır

İşletmelere nefes aldırması hedeflenen kanun teklifi işlerini büyütmek isteyen girişimcilere de fırsat tanıyacak. Esnafın vergi yükünün hafiflemesiyle işine yatırım yapacak olan mükellefler, önemli bir gider kalemini kendi lehine kullanma fırsatı yakaladı. Normalleşme süreciyle birlikte piyasalarda başlayan hareketlilik sonrası gelen vergi muafiyetinin pek çok sektörde kısa sürede etkisini hissettirmesi bekleniyor. Ayrıca yapılan düzenleme kapsamında vergi işlemlerindeki bürokrasi ve kırtasiyeyi azaltmak amacıyla elektronik ortamda işlem hacmi de genişletiliyor. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulacak.

Gider Pusulası Fatura Hükmünde

Elektronik vergi daireleri, fiziki dairenin şubesi olarak yetkilendirilecek. Böylece kayıtlı mükellefler işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek. Vergi incelemeleri “uzaktan” yapılabilecek. Bu amaçla elektronik defter ve belgeler, dijital veri depoları ile teknolojik ekipman kullanılacak. Bu amaçla yasaya “elektronik defter beratı” ve “elektronik muhasebe fişi” tanımları eklendi. Kayıtlı ekonomiyi teşvik etmek ve nakit kullanımının azaltılması amacıyla vergiden muaf esnaftan yapılan mal veya hizmet alımlarının belgesi gider pusulasının yerine geçecek. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası fatura hükmünde olacak. Esnafın ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek kalmayacak.