Geçtiğimiz günlerde Baran Haber’in gündeme taşıdığı, Süleymaniye medresesinin üzerinden Haliç’i pozlayan fotoğrafta görülen bir inşaat tartışmalara sebep olmuştu.

Her kesimden büyük tepki alan binanın “İlim Yayma Cemiyeti”ne ait olduğu ortaya çıktı. Ardından gerek mevzubahis müesseseden gerekse de Fatih Belediyesi’nden yapılan açıklamalarda, yeni yapının Süleymaniye’nin siluetini bozmayacağı, imarın yasal olduğu ifade edilmiş çevredeki yapılar örnek gösterildi.

“Su-i misal emsal olmaz! Süleymaniye Külliyesi’nin duvarının dibinden başlayıp Haliç’e kadar uzanan ucube yapılar, İslâm Medeniyeti’nin en haşmetli eserlerini gölgeliyor. Sadece İlim Yayma Cemiyeti’ne ait olan bina değil, bölgedeki tüm yapılara ait plânların yeniden gözden geçirilmesi, külliyenin çevresinin ucube yapılardan arındırılması ve 1850’lerden önce olduğu gibi Haliç’ten bakan birisinin Süleymaniye Külliyesi’ni tüm heybetiyle görülebildiği bir siluetin yeniden ortaya çıkarılması gerekiyor. Külliye’nin yamaca bakan kısmı, belli bir noktaya kadar olan tüm binalardan temizlenir, imâr yasağı getirilip bu bölge park yapılabilir mesela…

Memleketimizde sürekli karşılaştığımız bir şey var; kötüyü imha güzeli inşa fırsatına rağmen güzeli inşa fikri olmadığından imha edilen kötünün yerine yeni bir kötü inşa ediliyor. Bunu İstanbul’un düzensiz yapılaşmasına çare olabileceği düşünülen “kentsel dönüşüm” sürecinde gördük. Bugün aynısını Süleymaniye tartışmaları etrafında da görüyoruz. Aynı hataya düşülmemeli ve tartışmalarla gelen fırsat değerlendirilmelidir. Yaşananlar bunun hayata geçirilmesi için bir fırsat olabilir ve bu fırsatın değerlendirilmesine İlim Yayma Cemiyeti öncülük edebilir. Biz de herkesin samimiyetini görmüş oluruz.” şeklinde yaptığımız ikazın ardından İlim Yayma Vakfı'ndan meseleyle alâkalı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz." denildi.

Açıklamada, "Yurt inşaatının yapıldığı alan Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı’nda kalması nedeniyle, yurt uygulama projemiz Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi 494 ada tescilsiz 1 parsele ilişkin İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.7.2019 tarihli 4134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren yenileme ve onaylı avan projesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Projenin, kurul tarafından 4135 sayılı karar ile uygun bulunarak ilgili belediyenin denetiminde inşaatın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

"Yurt inşaatı, hukuk sınırları çerçevesinde, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili belediye tarafından belirlenmiş imar planına ve kararlara uygun olarak gerçekleştirilmekte iken sosyal medya ve mecralarda söz konusu yurt inşaatına ilişkin bazı resimler paylaşılmıştır. İnşaatın, Süleymaniye Camii’nin siluetini kapattığı yorumları ve tartışmaları yapılmıştır.

Vakfımız, kapalı alan ve yükseklik itibariyle yapının eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, Süleymaniye mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır.”